Tolk

Det finns flera olika tolkyrken: kontakttolkar, vuxendövtolkar och teckenspråkstolkar. De hjälper personer som inte kan tala svenska eller har funktionsnedsättningar i deras kontakter med hälso-och sjukvården, rättsväsendet, socialtjänsten, försäkringskassan och andra myndigheter. Många tolkar är inte anställda utan jobbar som egna företagare.

I siffror

  • 2
  • 1
  • 7
  • 0
  • 0
Medianlön bland tolkar som är medlemmar i Vision (2012)
  • 5
  • 0
  • 0
  • 0
Så många språk- (4000) och dövtolkar(1000) finns i Sverige.
Inför statlig tillsyn och obligatorisk registrering av tolkförmedlingarna och gör en översyn av tolkarnas arbetsvillkor. Det föreslår Tolkförmedlingsutredningen som har lämnat sitt betänkande till regeringen.
10 februari 2004
Flyktingars rättsäkerhet äventyras när myndigheterna försöker spara pengar när de anlitar tolkar i asylärenden. Det visar en granskning som Sveriges Radios Ekoredaktion har gjort. SKTF anser att det till stor del beror på att oseriösa tolkförmedlingar vägrar teckna avtal med facken.
4 november 2003
<P>Nu ska även teckenspråkstolkar kunna få statlig auktorisation. Det beslutade regeringen i dag. Auktorisationen ska ge brukarna ett bevis på att teckenspråkstolken har de kunskaper som krävs.</P>
15 maj 2003
<P>SKTF anmäler Värmlands landstings upphandling av tolktjänster till Justitieombudsmannen, JO. Svea tolkförmedling fick uppdraget trots att företaget har anklagats för att ha lämnat oriktiga uppgifter vid tidigare upphandlingar.</P>
23 maj 2002

Sidor