Tolk

Det finns flera olika tolkyrken: kontakttolkar, vuxendövtolkar och teckenspråkstolkar. De hjälper personer som inte kan tala svenska eller har funktionsnedsättningar i deras kontakter med hälso-och sjukvården, rättsväsendet, socialtjänsten, försäkringskassan och andra myndigheter. Många tolkar är inte anställda utan jobbar som egna företagare.

I siffror

  • 2
  • 1
  • 7
  • 0
  • 0
Medianlön bland tolkar som är medlemmar i Vision (2012)
  • 5
  • 0
  • 0
  • 0
Så många språk- (4000) och dövtolkar(1000) finns i Sverige.
Rättstolkarnas status måste höjas. Det är en av slutsatserna i en rapport om hur man ska motverka att personer med utländsk bakgrund diskrimineras av polis och i domstolar.
26 februari 2008
Ett beslut i kammarrätten kan leda till bättre villkor för språktolkar. Tvisten gällde vilka krav som kan ställas på tolkförmedlingar i en upphandling.
6 november 2007
Nu uppmärksammar riksdagen tolkarnas anställningsvillkor. Flera ledamöter begär i en motion att upphandlingen av tolktjänster förbättras.
2 oktober 2007
Sedan 1976 har bokförlaget En bok för alla gett ut kvalitetsböcker som sedan sålts till lågpris. Men det kan det vara slut på nu. Regeringen vill att det statliga stödet till bokförlaget ska dras in.
18 juli 2007
En konferens för att belysa tolkarnas villkor. Det är det mest konkreta svaret från SKTF på den kritik om bristande engagemang som förbundet fått från ledande tolkföreträdare.
14 juni 2007
Landstinget i Östergötland har som mål att tolkningar i första hand ska göras av auktoriserade tolkar. Men i verkligheten är det bara ett fåtal uppdrag som utförs av de mest kvalificerade tolkarna.
1 juni 2007
Kvaliteten på förmedlingen av språktolkar inom vården i Stockholms läns landsting ska ses över. Det beslutades på ett möte i hälso- och sjukvårdsnämnden i går. Först senare kan det bli tal om att riva upp avtalen.
25 april 2007
I somras skrev Stockholms landsting ett hårt kritiserat avtal om tolkar i vården. Nu visar det sig att bara fem procent av uppdragen utförs av tillräckligt utbildade tolkar.
2 mars 2007
–Tolkarnas situation på den svenska arbetsmarknaden är orimlig. Så säger Yvonne Ahlström, socialpolitiskt ansvarig ombudsman på SKTF.
14 februari 2007
Georges Malki var aldrig anställd i Jönköpings kommun. Det kommer Arbetsdomstolen fram till och fastställer därmed en tidigare dom från tingsrätten.
14 februari 2007
SKTF-medlemmen Ivan Tomovic har anmält Försvarsmakten till Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO. Men för att slippa rättegång har nu Försvarsmakten gått med på att betala ut ett skadestånd på 100 000 kronor.
2 augusti 2006
Från och med nu kommer fler tolkar att få ersättning när de är arbetslösa. Det är innebörden av att SKTFs a-kassa tillämpar reglerna på ett nytt sätt.
31 mars 2006
Tolkarna som är anslutna till SKTF är mycket kritiska till Rikspolisstyrelsens upphandling av tolkar för hela statsförvaltningen. Bizhan Tondkar i SKTF Rikstolk anser att upphandlingen hotar rättsäkerheten.
30 januari 2006
Konflikten om utförsäljningen av tolkverksamheten i Borås stad fortsätter. Staden har fått rätt att fullfölja utförsäljningen genom en dom i Kammarrätten, men än är inte sista ordet sagt.
2 november 2004
I går kväll beslutade Borås kommun att det privata företaget Transvoice ska ta över tolkförmedlingen. Tolkarna, varav många är SKTFare, är oroliga för sina jobb och rasar mot beslutet.
17 september 2004

Sidor