Tolk

Det finns flera olika tolkyrken: kontakttolkar, vuxendövtolkar och teckenspråkstolkar. De hjälper personer som inte kan tala svenska eller har funktionsnedsättningar i deras kontakter med hälso-och sjukvården, rättsväsendet, socialtjänsten, försäkringskassan och andra myndigheter. Många tolkar är inte anställda utan jobbar som egna företagare.

I siffror

  • 2
  • 1
  • 7
  • 0
  • 0
Medianlön bland tolkar som är medlemmar i Vision (2012)
  • 5
  • 0
  • 0
  • 0
Så många språk- (4000) och dövtolkar(1000) finns i Sverige.
Pressen på tolkarna har ökat på senare år. För att förbättra villkoren startar Vision ett yrkesnätverk för teckenspråks- och dövblindtolkar.
30 januari 2012
Tolkning för endast 59 kronor i halvtimmen. Så mycket betalar Arbetsförmedlingen för tolktjänster hos tolkföretaget Semantix. Upphandlingen får nu kritik.
9 januari 2012
Dålig utbildning, låg status, dumpade priser och ointresse från uppdragsgivarna. Ett stort forskningsprojekt vid Lunds universitet har granskat tolkarnas arbetsvillkor – och målar upp en dyster situation.
9 september 2011
I det vidsträckta landskapet kör vuxendövtolken Agneta Holmner varje år 4 500 mil i tjänsten.
2 december 2010
Tolkar har hittills inte fått göra fullt avdrag för resekostnader i jobbet. En ny dom i kammarrätten kan leda till en ändring.
22 november 2010
Om ingen kontrollerar hur tolkförmedlingarna fungerar får vi göra det själva. Så resonerar Tolkservicerådet som nu tagit fram branschanpassade regler för att garantera kvaliteten på tolkförmedlingen.
17 september 2010
SKTF har för första gången fått med frågan om tjänstepension till tolkar i ett avtal. Målet är att tolkarna i framtiden förutom sina arvoden ska få pengar avsatta till pension när de tar uppdrag.
27 maj 2010
Kommunala tolkförmedlingar riskerar att dras inför domstol. Konkurrensverket har inlett en granskning för att se om förmedlingarna snedvrider konkurrensen.
25 februari 2010
Ett historiskt avtal har slutits i Västerås. Sju tolkar på Västmanlands Tolkservice har fått fasta tjänster. "Äntligen är vi tolkar jämställda med andra yrkesgrupper", säger Radmila Andric.
13 januari 2010
Stockholms läns landsting ska anställa tio hälsokommunikatörer. Därmed gör man tvärtemot Region Skåne som nyligen tog bort sina hälsokommunikatörer.
11 januari 2010
SKTF och tolkförmedlingen Transvoice har undertecknat det första samarbetsavtalet med en privat tolkförmedling någonsin. ”Äntligen lite ordning i en bransch där det har varit ganska mycket Vilda västern”, säger SKTFs förbundsordförande Eva Nordmark.
12 mars 2009
En rättstolk förlorade en del av sin inkomst när ett uppdrag avbröts i förtid. Nu ska Högsta domstolen pröva om han ska få betalt för all tid han bokats för. 
26 januari 2009
Socialstyrelsen riktar kritik mot landstingens tolkverksamhet till hörselskadade och döva. Dagens system när det gäller vardagstolkning är rörigt och svårbegripligt.
9 januari 2009
En bra eller dålig tolk kan vara avgörande för rättssäkerheten i domstolarna. <br />Ali Labriz, rättstolk och ordförande i yrkesföreningen Sveriges tolkförbund driver kampen för att myndigheterna ska sätta kvalitet före pris när de köper tolktjänster.
25 juli 2008
Frågan om vem som ska få förmedla uppdrag till tolkarna vid statliga myndigheter har hamnat hos Regeringsrätten. Utslaget får konsekvenser för tolkarnas arvoden.
16 juli 2008

Sidor