Tandsköterska

Förr stod tandsköterskorna mest bredvid och assisterade tandläkaren. I dag jobbar de mer delegerat, vilket betyder mycket förberedande arbete som att lägga bedövningar, göra fyllningar och ta bort ytlig tandsten. Jobbet är mer självständigt i dag, även om det är tandläkaren som avgör vilken kompetens tandsköterskan har att göra olika uppgifter. Utbildning är eftergymnasial och ges på Yrkeshögskolan i 1,5 till 2 år. Behovet av att rekrytera tandsköterskor kommer att öka de kommande tio åren då pensions­avgångarna inom yrket väntas bli mycket stora.

I siffror

  • 2
  • 3
  • 5
  • 0
  • 0
Medianlön för tandsköterskor i landstingen.(Partsgemensam statistik 2013).
  • 6
  • 4
  • 0
  • 0
Så många tandsköterskor jobbar i landstingen
Barnombudsmannen kritiserar folktandvårdens klinikchefer i Sverige för att de inte rapporterar till socialtjänsten om de upptäcker att barn far illa.
22 november 2010
Iran, Libanon, Armenien, Brasilien, Norge och Sverige. Tandsköterskorna i Gottsunda har en brokig bakgrund och tycker det är bra för arbetsplatsen.
9 november 2010
Rökförbudet för de kommunanställda på Gotland har lett till friskare personal och bättre ekonomi. Många har slutat helt och fler än var fjärde har dragit ned på rökningen.
9 november 2010
Gränsen för hur länge det ska vara gratis att besöka tandvården ska höjas till 24 år. Det lovar de rödgröna om de vinner valet.
31 augusti 2010
En ny kampanj ska få unga att börja dricka kranvatten i stället för läsk. Bakom satsningen står Svenska Tandsköterskeförbundet.
24 augusti 2010
På tio år har 195 folktandvårdskliniker bommat igen. Det betyder att var fjärde klinik försvunnit.
21 juli 2010
Många SKTF-medlemmar kommer att få vänta extra länge på sin nya lön i år. I flera fall ända till i vinter. SKTFs förhandlingschef är kritisk mot att arbetsgivare varit för passiva i väntan på det centrala avtalet.
16 juni 2010
Ett steg på vägen mot en global kvicksilverkonvention. Det första av fem förhandlingsmöten under FN:s ledning väcker förhoppningar.
10 juni 2010
Tandsköterskan Lena Klingvall jobbar på en helt ny mobil tandvårdsklinik. Hon och två kolleger tillbringar arbetsdagen på en yta motsvarande en liten etta. ”Man känner sig nästan som en flyg­värdinna ibland”, säger hon.
4 juni 2010
Förra året försvann 26 000 jobb från kommunerna. Det visar ny statistik från Sveriges Kommuner och Landsting. Många av jobben som försvann var teknisk personal och assistenter.
4 juni 2010
En ny undersökning visar att 22 procent av svenskarna avstår från tandvård trots att de är behov av det. Detta är en försämring jämfört med år 2005 då siffran låg på 16 procent.
2 juni 2010
Landstingen i Örebro och Västmanland betalar lägst löner i de yrken där många är medlemmar i SKTF. Högst är lönerna i Stockholm.
28 april 2010
Ett fall med en före detta tandsköterska som drabbats av misstänkt kvicksilverförgiftning har överklagats till förvaltningsrätten. Förhoppningen är att andra tandsköterskor ska kunna få sina besvär klassade som arbetsskada.
26 mars 2010
SKTF stämde en tandvårdsklinik för att ha brutit mot turordningsreglerna. Nu har parterna träffat en överenskommelse och den uppsagda tandsköterskan får 25 000 kronor av arbetsgivaren.
23 mars 2010
Hur avancerade arbetsuppgifter får tandsköterskor utföra utan att det bryter mot Socialstyrelsen regler? Frågan ställs nu på sin spets när Blekinges folktandvård får kritik för sitt arbetssätt.
12 februari 2010

Sidor