Tandsköterska

Förr stod tandsköterskorna mest bredvid och assisterade tandläkaren. I dag jobbar de mer delegerat, vilket betyder mycket förberedande arbete som att lägga bedövningar, göra fyllningar och ta bort ytlig tandsten. Jobbet är mer självständigt i dag, även om det är tandläkaren som avgör vilken kompetens tandsköterskan har att göra olika uppgifter. Utbildning är eftergymnasial och ges på Yrkeshögskolan i 1,5 till 2 år. Behovet av att rekrytera tandsköterskor kommer att öka de kommande tio åren då pensions­avgångarna inom yrket väntas bli mycket stora.

I siffror

  • 2
  • 3
  • 5
  • 0
  • 0
Medianlön för tandsköterskor i landstingen.(Partsgemensam statistik 2013).
  • 6
  • 4
  • 0
  • 0
Så många tandsköterskor jobbar i landstingen
Arbetsvecka på 37,5 eller 40 timmar? För produktiviteten spelar det ingen roll. Det visar en studie inom tandvården.
2 september 2011
För två år sedan kritiserade Statskontoret landstingen för att de var dåliga på att redovisa folktandvårdens ekonomi. Statskontoret hotade med lagstiftning men nu får landstingens nya redovisningsmodell godkänt.
31 augusti 2011
Anställda inom byggbranschen och inom den offentliga sektorn trivs bäst på jobbet. Kommun- och landstingsanställda tycker i större utsträckning än andra att jobbet är meningsfullt och viktigt.
6 juli 2011
Att teckna abonnemang för frisktandvård blir allt populärare. Under förra året ökade antalet abonnemang hos folktandvården med 32 procent.
28 juni 2011
Ett fall med en före detta tandsköterska som drabbats av misstänkt kvicksilverförgiftning tas inte upp i kammarrätten. LO–TCO Rättsskydd som driver fallet kommer att överklaga det beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen.
7 juni 2011
Att låta tandsköterskor på folktandvården i Varberg utföra vissa tand­läkaruppgifter blev lyckat för klinikens ekonomi. Men i tandsköterskornas lönekuvert märks det knappast. Och nu kommer protesterna.
26 maj 2011
Nu är det klart att det blir tillåtet att skicka ut kallelser och påminnelse till patienter via sms. Sedan 2009 har det egentligen varit ett brott mot Socialstyrelsen regelverk.
20 maj 2011
De kallar det Kiruna­upproret. Tandsköterskor i Norrbotten tröttnade på den usla löneutvecklingen och skrev en protestlista till landstingets makthavare.
13 maj 2011
Folktandvården i Norrbotten har stor brist på tandsköterskor. Nu startar de fyra nordligaste landstingen en gemensam utbildning.
18 april 2011
Vårdcentraler och tandläkarmottagningar bryter mot lagen när de skickar sms-påminnelser om besök till sina patienter. Men Socialstyrelsen ska nu undersöka om sådana meddelanden kan bli tillåtna.
8 april 2011
En norsk undersökning visar att var fjärde tandsköterska som arbetade på 60- och 70-talen har tagit bort livmodern. Slutsatsen är att det kan bero på blödningar i underlivet som är orsakade av kvicksilverexponering.
16 mars 2011
Två norska tandsköterskor har fått sina kvick­silverrelaterade besvär klassade som arbets­skador. Domen väcker förhoppningar om upprättelse – både i Norge och i Sverige.
26 januari 2011
Lönespridningen är ojämn. I vissa yrken har möjligheten att göra ­lönekarriär ökat. Men för till exempel assistenter har skillnaden mellan den lägsta och högsta lönen minskat.
16 december 2010
Trots att tandsköterskornas arbetsuppgifter har blivit allt mer kvalificerade syns det inte i lönekuvertet. Under de senaste tio åren har löneskillnaden till tandläkarna ökat med nästan 6 000 kronor i månaden.
2 december 2010
Guld som tagits ur tandlagningar har försvunnit från en folktandvårdsklinik i Landstinget Kronoberg. En tandsköterska som dömts för andra stölder på kliniken uppger i polisförhör att personalen sålt guldet och festat för pengarna.
26 november 2010

Sidor