Tandsköterska

Förr stod tandsköterskorna mest bredvid och assisterade tandläkaren. I dag jobbar de mer delegerat, vilket betyder mycket förberedande arbete som att lägga bedövningar, göra fyllningar och ta bort ytlig tandsten. Jobbet är mer självständigt i dag, även om det är tandläkaren som avgör vilken kompetens tandsköterskan har att göra olika uppgifter. Utbildning är eftergymnasial och ges på Yrkeshögskolan i 1,5 till 2 år. Behovet av att rekrytera tandsköterskor kommer att öka de kommande tio åren då pensions­avgångarna inom yrket väntas bli mycket stora.

I siffror

  • 2
  • 3
  • 5
  • 0
  • 0
Medianlön för tandsköterskor i landstingen.(Partsgemensam statistik 2013).
  • 6
  • 4
  • 0
  • 0
Så många tandsköterskor jobbar i landstingen
Hård stress, tung arbetsbörda och påfrestande relationer till patienterna orsakar skador och sjukdomar för anställda inom vården och omsorgen. Ändå gör bara hälften av arbetsgivarna bra riskbedömningar av den psykosociala arbetsmiljön.
26 april 2013
Över 1 200 anställda i Västra Götalandsregionen har skrivit under på att tandsköterskorna ska tjäna minst 20 000 kronor i månaden och få 1 000 kronor utöver lönerevisionen. Listorna har nu lämnats över till ledningen.
23 april 2013
Det har blivit vanligare att nyanställda i kommuner och landsting får högre löner än de som jobbat länge på arbetsplatsen. Det skapar konflikter, men kan vändas till något positivt.
12 april 2013
Visions avtal för anställda i kommuner och landsting är fyraåriga och ska ge medlemmarna löneökningar på minst 2,6 procent det första året och 2,2 procent andra året i genomsnitt. De sista två åren är sifferlösa.
10 april 2013
Nässjö kommun hade köpt in nya stolar till kommunfullmäktige. Men redan efter första mötet hade ett par gått sönder.
26 mars 2013
Västra Götalandsregionen satsar 150 miljoner kronor för att rätta till osakliga löneskillnader. Elva kvinnodominerade yrkesgrupper berörs men inte medicinska sekreterare eller tandsköterskor.
8 mars 2013
Vision i Landstinget Blekinge är kritisk mot arbetsgivarens sätt att hantera löneskillnader. Flera kvinnodominerade yrken har lägre löner än mansdominerade trots att jobben är svårare.
7 mars 2013
Minst 20 000 kronor i månaden och 1 000 kronor utöver lönerevisionen. Det kräver tandsköterskor i Västra Götalands regionen, som nu startar en namninsamling.
25 februari 2013
Vill du jobba till 69? Inom kort kommer ett statligt förslag som höjer pensionsåldern med två år.
21 februari 2013
Folktandvården i Skåne blir från 2014 ett landstingsägt bolag. Med det hoppas politikerna få personalen att stanna.
21 februari 2013
Regeringen satsar nio miljoner för att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Men Visions ordförande Annika Strandhäll kräver mer.
20 februari 2013
Provrörsbefruktning eller ögonlaserbehandling. Nu erbjuder Karlstads kommun sina anställda vård som löneförmån.
20 februari 2013
Ann Britt Hansson på folktandvården i Björkekärr i Göteborg har utsetts till Årets tandsköterska. Hon var en av 100 nominerade tandsköterskor.
19 februari 2013
Region Skåne planerar stora omorganisationer mellan regionens sjukhus. Tjänstemannaförslaget har väckt starka känslor hos flera fackförbund, bland annat Vision.
11 februari 2013
Omkring 950 tandsköterskor inom folktandvården i Västra Götalandsregionen kommer att få en bonus på mellan 1 000 och 15 000 kronor. Pengarna betalas ut på junilönen.
8 februari 2013

Sidor