Pastor

Pastorer arbetar inom olika trossamfund med gudstjänster, själavård och planering av verksamheten. I större församlingar med flera pastorer kan de specialisera sig på olika uppgifter, exempelvis ungdomsarbete eller sjukhusbesök. Pastorn är ofta arbetsledare för andra medarbetare i församlingen. Kraven på formell teologisk utbildning varierar mellan olika trossamfund. Svenska Missionskyrkan och Svenska Baptistförbundet har en fyraårig utbildning för pastorer vid Teologiska högskolan i Stockholm (THS). Innan studierna rekommenderas ett år på bibellinje eller motsvarande.

I siffror

  • 2
  • 5
  • 4
  • 0
  • 0
Medianlön för pastorer i frikyrkorna (2012)
  • 5
  • 2
  • 1
Så många pastorer jobbar inom frikyrkorna i Sverige
SKTF har tecknat ett unikt kollektivavtal för medlemmar i ekumeniska organisationer och trossamfund som innebär att de anställda kan få ledigt eller ob-tillägg för andra helger än kristna.
11 april 2005
En ungdomsledare i Svenska kyrkan tjänar i genomsnitt 17 500 kronor i månaden medan en kanslichef tjänar nästan dubbelt så mycket. Det visar 2004 års lönestatistik från Svenska kyrkan.
8 april 2005
Diakonen Gunnel Brännström tvingades sluta med politiken efter påtryckningar från biskopen. Nu visar det sig att biskopen själv suttit i socialnämnden under sin tid som kyrkoherde.
24 februari 2005
Diakonen Gunnel Brännströms politiska uppdrag i Hässleholms kommun blir nu en fråga för riksdagen. Riksdagsmannen Ingvar Svensson (kd), som vill stärka skyddet för förtroendevalda, kommer att ta upp frågan.
3 februari 2005
Svenska kyrkan i Uppsala har varslat en av sina präster om avsked. Bland annat för att han pekats ut som en säkerhetsrisk på häktet där han tjänstgjorde. SKTF tycker inte det finns någon grund för avsked.
21 januari 2005
Svenska kyrkan arbetar med att rekrytera präster som ska åka till katastrofområdet i Thailand.
28 december 2004
Fler medlemmar som arbetar inom Svenska kyrkan måste få möjlighet att löneförhandla på egen hand med sin chef. Det är ett av kraven SKTF ställer inför de stundande avtalsförhandlingarna.
20 december 2004
En präst i en församling i Malmö har dömts till villkorlig dom och dagsböter för barnpornografibrott.
17 december 2004
Arbetsmiljöverket ska granska arbetsmiljön i Svenska kyrkan under de kommande två åren. En av anledningarna är det otydliga ledarskapet i församlingarna.
2 november 2004
En präst som avskedats av Hässleholms församling stämmer nu sin tidigare arbetsgivare till Arbetsdomstolen. Kvinnan anklagas för att ha brutit mot sin attesträtt då hon köpte 15 portioner skinka och potatissallad.
3 september 2004
Tvisten mellan domkapitlet i Göteborg och kyrkoherde Bertil Franck är över. Enligt en uppgörelse med biskopen får Franck tillbaka sin behörighet som präst mot att han går i pension.
12 augusti 2004
Stölderna av värdefulla kulturföremål i kyrkor har ökat de senaste åren. Nu har Brottsförebyggande rådet fått 1 miljon kronor i EU-bidrag för att stoppa stölderna.
20 juli 2004
Arbetsbördan på kyrkokamrerer och kanslister har ökat och små församlingar får allt svårare att klara administrationen. Nu ska Svenska kyrkan hitta nya modeller för administrativt samarbete.
13 juli 2004
En tidigare anställd vid Svenska kyrkan i Kristiansstad har åtalats för grov förskingring. Enligt åklagaren har mannen tömt flera kyrkliga fonder på sammanlagt 827 000 kronor.
8 juli 2004
Stölder ur kyrkor har ökat markant under de senaste åren. Nu har Svenska kyrkan startat en sida på internet där stulna föremål registreras och visas med fakta och bilder.
6 juli 2004

Sidor