Pastor

Pastorer arbetar inom olika trossamfund med gudstjänster, själavård och planering av verksamheten. I större församlingar med flera pastorer kan de specialisera sig på olika uppgifter, exempelvis ungdomsarbete eller sjukhusbesök. Pastorn är ofta arbetsledare för andra medarbetare i församlingen. Kraven på formell teologisk utbildning varierar mellan olika trossamfund. Svenska Missionskyrkan och Svenska Baptistförbundet har en fyraårig utbildning för pastorer vid Teologiska högskolan i Stockholm (THS). Innan studierna rekommenderas ett år på bibellinje eller motsvarande.

I siffror

  • 2
  • 5
  • 4
  • 0
  • 0
Medianlön för pastorer i frikyrkorna (2012)
  • 5
  • 2
  • 1
Så många pastorer jobbar inom frikyrkorna i Sverige
En biskop tjänar ungefär tre gånger så mycket som en församlingsassistent. Det visar ny lönestatistik från Svenska kyrkan. Totalt ökade medellönen bland kyrkans anställda med 500 kronor i månaden i fjol.
27 mars 2006
Skatteverket har tröttnat på krångel och vill inte längre administrera kyrkoavgiften. För Svenska kyrkan kan det innebära ett medlemsras.
23 mars 2006
För att förebygga oron för fågelinfluensa uppmanas församlingarna att sanera kyrkvindar och täppa till gluggar där fåglar kan flyga in.
15 mars 2006
Någon av biskoparna Anders Wejryd, Växjö stift och Ragnar Persenius, Uppsala stift, kommer att efterträda KG Hammar som Sveriges ärkebiskop. Det står klart efter den första valomgången.
15 mars 2006
Kyrkans ansvarsnämnd hade inget att erinra mot Carl-Erik Sahlberg, domkyrkokomminister i Stockholm, trots att hans inställning till homosexuella strider mot Kyrkomötets beslut.
10 mars 2006
En präst i Karlstads stift avskedades efter anklagelser om att han tittat på porr på datorn under arbetstid. Efter förhandlingar med facket har nu kyrkan tagit tillbaka avskedandet och gett prästen ett avgångsvederlag på drygt 800 000 kronor.
30 december 2005
Kyrkans akademikerförbund stämmer Svenska kyrkan som sade upp en präst vid Pastoralinstitutet i Lund. I sin stämningsansökan till Arbetsdomstolen kräver facket 950 000 kronor i skadestånd.
20 december 2005
Uppsalaprästen Mats Jonsson som i förra veckan fick rätt mot sin arbetsgivare i Arbetsdomstolen får inte komma tillbaka till sitt jobb. Kyrkan köper ut honom för 32 månadslöner.
7 december 2005
Svenska kyrkan i Uppsala gjorde fel när de sade upp och avskedade en präst. Prästen, som är medlem i SKTF, får nu 220 000 kronor i skadestånd.
30 november 2005
Svenska kyrkan går bra ekonomiskt. Efter årets första åtta månader visar delårsbokslutet ett plus på 475 miljoner kronor vilket är 336 miljoner bättre än budget.
26 oktober 2005
En diakon anställd inom Svenska kyrkan jobbade över mycket under ett halvår. Men när han ville ha ut ersättningen på 26 000 kronor vägrade arbetsgivaren och hävdade att övertiden inte var beordrad.
25 oktober 2005
Under de senaste åren har omkring 300 föremål, många värdefulla, stulits ur landets kyrkor. Brottsförebyggande rådet har gjort en kartläggning av hur brottsligheten ser ut.
18 oktober 2005
En tjänsteman och en politiker inom Svenska kyrkan i Ronneby har dömts för otillåten miljöverksamhet. Ronneby utförde kremeringar åt Karlshamns kommun trots att länsstyrelsen hade förbjudit verksamheten.
23 maj 2005
Fack och arbetsgivare inom Svenska kyrkan har träffat ett nytt så kallat omställningsavtal. Målet är att uppsagda och arbetslösa snabbare ska komma tillbaka till arbetslivet.
19 maj 2005
Karlstad stift gjorde fel när de värvade danska präster till Värmland och Dalsland, för att råda bot på prästbristen i glesbygden. Det har Svenska kyrkans överklagandenämnd beslutat.
6 maj 2005

Sidor