Pastor

Pastorer arbetar inom olika trossamfund med gudstjänster, själavård och planering av verksamheten. I större församlingar med flera pastorer kan de specialisera sig på olika uppgifter, exempelvis ungdomsarbete eller sjukhusbesök. Pastorn är ofta arbetsledare för andra medarbetare i församlingen. Kraven på formell teologisk utbildning varierar mellan olika trossamfund. Svenska Missionskyrkan och Svenska Baptistförbundet har en fyraårig utbildning för pastorer vid Teologiska högskolan i Stockholm (THS). Innan studierna rekommenderas ett år på bibellinje eller motsvarande.

I siffror

  • 2
  • 5
  • 4
  • 0
  • 0
Medianlön för pastorer i frikyrkorna (2012)
  • 5
  • 2
  • 1
Så många pastorer jobbar inom frikyrkorna i Sverige
SKTF startar ett yrkesnätverk för diakoner. Syftet är att öka möjligheterna för diakoner att diskutera och ge varandra stöd i frågor om yrkesrollen och arbetsvillkoren.
24 januari 2007
Mer än tjugo anställda riskerar att mista sina jobb när pingströrelsen omorganiserar på två ställen i Stockholm. Filadelfia har redan genomfört uppsägningar och på huvudkontoret i Huddinge väntar också personalneddragningar.
23 januari 2007
Svenska kyrkan fortsätter att tappa medlemmar, men inte i lika snabb takt som tidigare.
26 oktober 2006
Frälsningsarméns huvudkontor i Stockholm ska minska antalet administratörer. Ett 20-tal personer kan bli av med jobben, däribland flera SKTF-medlemmar.
25 oktober 2006
En präst sökte en anställning som missionär i Brasilien. Kyrkan sa nej med hänvisning till att han var allergisk mot vissa livsmedel. Arbetsdomstolen kommer fram till att kyrkan diskriminerat prästen.
28 september 2006
Två mindre fackföreningar som organiserar anställda i frikyrkor kommer att gå samman med SKTF. Det har SKTFs förbundsmöte beslutat.
25 september 2006
I januari 2005 avskedades prästen Mats Jonsson i Uppsala. Men Arbetsdomstolen gav honom rätt och utdömde ett rekordstort skadestånd. Nu har även domkapitlet i Uppsala stift upphävt den treåriga prövotid som Mats Jonsson var satt under.
12 september 2006
En lärare vid Pastoralinstitutet i Lund får över en miljon kronor från Svenska kyrkan mot att han slutar sin anställning och låter bli att driva sitt fall till Arbetsdomstolen.
25 augusti 2006
Lars Artman, som tidigare i år fråntogs sin rätt att verka som präst i Svenska kyrkan, har nu varslats om avsked. Lars Artman är en av de präster som vigts till biskopar i Missionsprovinsen, en utbrytargrupp av kvinnoprästmotståndare inom Svenska kyrkan.
3 augusti 2006
Den psykosociala arbetsmiljön är Svenska kyrkans största interna problem i dag. Församlingarna måste skärpa sig. Det sa Torbjörn Zygmunt, förbundsdirektör i Svenska kyrkans Församlingsförbund, på den kyrkokamerala årskonferensen som nu pågår.
15 juni 2006
Diakoner som inte har en anställning före sin vigning får inget jobb och de som inte har något jobb blir inte vigda. Detta är villkoren för blivande diakoner. Orimligt tycker SKTF som vill ändra vigningsreglerna för diakoner.
9 juni 2006
Svenska kyrkans medlemsantal krymper men det behöver inte betyda att personal sägs upp. Däremot att kyrkan ser om sitt hus och att man ser över nya tjänstetillsättningar. Det är bra, tycker Stefan Sikström, ombudsman för Svenska kyrkans personal inom SKTF.
9 juni 2006
Arbetsmiljöverket hotar med vite om inte Visby domkyrkoförsamling reder ut motsättningar mellan präster och förtroendevalda.
23 maj 2006
Biskopen Anders Wejryd valdes i dag till ny ärkebiskop. I omröstningen fick han 176 röster mot 127 för Ragnar Persenius. Anders Wejryd tillträder posten som ärkebiskop 2 september i Uppsala domkyrka.
30 mars 2006
Sedan 2002 har medellönen för församlingsdiakoner ökat med drygt tolv procent. Därmed har de haft något bättre löneutveckling än de andra större yrkesgrupperna i Svenska kyrkan.
29 mars 2006

Sidor