Pastor

Pastorer arbetar inom olika trossamfund med gudstjänster, själavård och planering av verksamheten. I större församlingar med flera pastorer kan de specialisera sig på olika uppgifter, exempelvis ungdomsarbete eller sjukhusbesök. Pastorn är ofta arbetsledare för andra medarbetare i församlingen. Kraven på formell teologisk utbildning varierar mellan olika trossamfund. Svenska Missionskyrkan och Svenska Baptistförbundet har en fyraårig utbildning för pastorer vid Teologiska högskolan i Stockholm (THS). Innan studierna rekommenderas ett år på bibellinje eller motsvarande.

I siffror

  • 2
  • 5
  • 4
  • 0
  • 0
Medianlön för pastorer i frikyrkorna (2012)
  • 5
  • 2
  • 1
Så många pastorer jobbar inom frikyrkorna i Sverige
De flesta SKTF-medlemmar i Svenska kyrkan tycker att lönen är okej, ganska bra eller är mycket bra. Det visar en ny undersökning från SKTF.
28 december 2007
Lönerna för SKTFs medlemmar i Svenska kyrkan ska öka med minst 3,9 procent nästa år. Det kräver SKTF när förhandlingarna om ett nytt centralt avtal nu börjar.
19 december 2007
SKTFs avdelning för de som arbetar i frikyrkor växer. Nu har Svenska Baptistförbundets personalorganisation beslutat söka medlemskap.
8 november 2007
Klockorna i Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm får fortsätta att ringa på nätterna. Mätningar visar att ljudnivån håller sig inom tillåtna gränser.
30 oktober 2007
Statsminister Fredrik Reinfeldt (m) vill att moderaterna inte längre ska delta i kyrkovalen.
5 oktober 2007
Härnösands stift undersöker om pastoraten är intresserade av att låta bygga vindkraftverk på den mark stiftet äger. I så fall kan församlingarna bli delägare i kraftverken.
27 september 2007
Efter olyckan när en kyrkogårdsarbetare dog för ett par veckar sedan ändrar nu Ringsjö församling på arbetsrutinerna vid gravgrävning.
23 augusti 2007
En kyrkogårdsarbetare avled igår vid en olycka på en kyrkogård i Gudmuntorp i Höörs kommun. Polisen utreder händelsen som betraktas som en arbetsplatsolycka.
9 augusti 2007
Svenska kyrkan går med rekordstor vinst. För 2006 var bruttoresultatet 800 miljoner kronor.
31 maj 2007
En specialgranskning av Svenska kyrkan som Arbetsmiljöverket gjort har lett till att arbetsplatser i 19 fall fått kritik för att de inte rättat till brister i arbetsmiljön. Om inget görs kan arbetsgivarna tvingas böta.
24 april 2007
Församlingspedagogerna fick i snitt 800 kronor påökt 2006. Diakonernas månadslöner ökade med i medeltal 1000 kronor, visar ny statistik över lönerna i Svenska kyrkan.
27 mars 2007
En kvinnlig kyrkoherde i Göteborgs stift har anmält sin arbetsgivare till Jämställdhetsombudsmannen, JämO, för lönediskriminering.
27 mars 2007
Församlingspedagogerna fick i snitt 800 kronor påökt i fjol. Diakonernas månadslöner ökade med i medeltal 1000 kronor, visar ny statistik över lönerna i Svenska kyrkan.
22 mars 2007
JämO kommer snart att dra i gång en omfattande genomlysning av Svenska kyrkans arbete med jämställdhet. Det kom fram på ett seminarium om arbetsmiljö i Svenska kyrkan som SKTF höll i.
6 mars 2007
SKTF varnar för risken att det bildas ett a- och b-lag bland anställda i frikyrkorna. I församlingar som saknar kollektivavtal har personalen sämre skydd.
26 februari 2007

Sidor