Pastor

Pastorer arbetar inom olika trossamfund med gudstjänster, själavård och planering av verksamheten. I större församlingar med flera pastorer kan de specialisera sig på olika uppgifter, exempelvis ungdomsarbete eller sjukhusbesök. Pastorn är ofta arbetsledare för andra medarbetare i församlingen. Kraven på formell teologisk utbildning varierar mellan olika trossamfund. Svenska Missionskyrkan och Svenska Baptistförbundet har en fyraårig utbildning för pastorer vid Teologiska högskolan i Stockholm (THS). Innan studierna rekommenderas ett år på bibellinje eller motsvarande.

I siffror

  • 2
  • 5
  • 4
  • 0
  • 0
Medianlön för pastorer i frikyrkorna (2012)
  • 5
  • 2
  • 1
Så många pastorer jobbar inom frikyrkorna i Sverige
Judiska församlingen sa upp en SKTF-medlem med hänvisning till arbetsbrist. Medlemmen anser att det är ett svepskäl och stämmer, med hjälp av SKTF, församlingen till Stockholms tingsrätt.
18 februari 2009
Ta ifrån trossamfunden vigselrätten och låt staten sköta juridiken. Det kräver nio av Svenska kyrkans biskopar. På så sätt skulle präster som inte vill viga samkönade slippa det.
6 februari 2009
Börsraset har lett till att Svenska kyrkans aktieportfölj krympt med 500 miljoner kronor, eller 9 procent.
3 oktober 2008
Diakonen vädrade sina åsikter om kollegorna på sin blogg och avslöjade vad som sagts på fikarasterna. Nu har domkapitlet i Linköping tilldelat diakonen en erinran.
18 september 2008
Svenska kyrkan tycker att lesbiska kvinnor som lever i par inte ska behandlas på samma sätt som heterosexuella par vid assisterad befruktning.
17 juni 2008
Lesbiska kvinnor som registrerat partnerskap ska inte behandlas på samma sätt som heterosexuella par vid assisterad befruktning. Det anser Sveriges kristna råd.
13 juni 2008
En präst som anklagades för att ha ett förhållande med en gift kvinna och för att ha slagits med hennes man blev av med jobbet, men Arbetsdomstolen slår nu fast att det inte är skäl nog att sparka någon.
9 juni 2008
Löneökningar på lägst 10,2 procent under tre år, förkortad arbetstid och kompledigt för bruten dygns- och veckovila vid lägerverksamhet. Det är några av ingredienserna i det avtal som SKTF har tecknat för cirka 900 medlemmar inom frikyrkan.
29 maj 2008
Svenska kyrkans kansli i Örebro har blivit ISO-certifierat. Det är en kvalitetsstämpel som innebär att en verksamhet har av ett särskilt styrsystem för att säkerställa kvaliteten på en vara eller tjänst.
27 maj 2008
Närradio, barnsång och andakter. Mats <br />Johansson, frikyrkopastor och musikhandledare, har många olika arbetsuppgifter. Han reser mellan tre olika orter och har tjänstgöring två–tre söndagar av fyra.
26 maj 2008
Att jobba med människor inom Svenska kyrkan eller äldrevården kan göra dig sjuk. Det visar ny forskning.
26 maj 2008
Snittlönen för anställda i Svenska kyrkan ökade i fjol med drygt tre procent. Mest steg lönerna för kyrkokamrerer.
9 april 2008
SKTF har tecknat ett nytt treårsavtal för medlemmarna som arbetar inom Svenska kyrkan. Avtalet innehåller bland annat fler semesterdagar till personal under 40 år.
1 april 2008
Tvååkers kyrkonämnds beslut att sparka sin kyrkoherde blir ett fall för Arbetsdomstolen. SKTF kräver skadestånd och att avskedandet ogiltigförklaras.
16 januari 2008
Tidigare var det nästan bara män som blev pastorer i frikyrkorna. Nu är könsfördelningen på utbildningarna jämn.
4 januari 2008

Sidor