Pastor

Pastorer arbetar inom olika trossamfund med gudstjänster, själavård och planering av verksamheten. I större församlingar med flera pastorer kan de specialisera sig på olika uppgifter, exempelvis ungdomsarbete eller sjukhusbesök. Pastorn är ofta arbetsledare för andra medarbetare i församlingen. Kraven på formell teologisk utbildning varierar mellan olika trossamfund. Svenska Missionskyrkan och Svenska Baptistförbundet har en fyraårig utbildning för pastorer vid Teologiska högskolan i Stockholm (THS). Innan studierna rekommenderas ett år på bibellinje eller motsvarande.

I siffror

  • 2
  • 5
  • 4
  • 0
  • 0
Medianlön för pastorer i frikyrkorna (2012)
  • 5
  • 2
  • 1
Så många pastorer jobbar inom frikyrkorna i Sverige
Den andliga mångfalden ska öka. Därför får sjukhusprästerna på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping snart sällskap av imamer.
29 november 2010
Anställda i yrken med hög psykosocial belastning som präster, behandlingsassistenter och fritidsledare är ofta sjukskrivna. Det visar en ny rapport från Försäkringskassan.
24 november 2010
Facket får mindre tid att hjälpa anställda i Svenska kyrkan. Det blir konsekvensen av ett nytt avtal. "Det känns som om arbetsgivaren vill stänga ute facket, säger Kenneth Lindström, SKTF-ordförande i Härnösands stift".
28 oktober 2010
Svenska kyrkan överväger att ge sin in i vård- och omsorgsbranschen och starta äldreboenden. Frågan tas upp på Kyrkomötet som inleds i dag.
27 september 2010
Flera tjänster ska bort i Visby stift. Nu föreslår SKTF en alternativ sparåtgärd. Låt personalen flytta in i Biskopsgården och spara en miljon om året.
19 augusti 2010
En frikyrkopastor i Uppsalatrakten misstänks ha lurat andra aktivt kristna att investera sammanlagt 28 miljoner kronor i något som åklagaren beskriver som ett pyramidspel.
3 augusti 2010
Allt fler söker ekonomiskt stöd hos kyrkans diakoner. Framför allt är det ensamstående mammor och unga under 30 år som ber om hjälp, visar en undersökning från Lunds stift.
4 mars 2010
En kyrka i Västervik stoppar glitter i luciatåget eftersom de inte har tid att städa. <p></p> <p>– Skulle vi tillåta glitter skulle personalen få dammsuga hela nätterna, säger kyrkoherde Britt Alf till Västerviks-Tidningen.  </p>
10 december 2009
Kontor, kök, församlingssal och hiss – i kyrkan. Vessige pastorat måste spara pengar och bygger om sina kyrkor för att kunna flytta in all församlingsverksamhet.
7 december 2009
Antalet medlemmar som lämnar Svenska kyrkan ökar. Om utvecklingen fortsätter i samma takt finns inga medlemmar kvar om 94 år.
1 december 2009
Var femte SKTFare i frikyrkan tror att personal kommer att sägas upp på den egna arbetsplatsen. Det framgår av en medlemsundersökning som SKTF Ekumeniska gjort.
28 september 2009
Frimodig kyrka, som vill att Svenska kyrkan lämnar ifrån sig vigselrätten om könsneutrala äktenskap införs, blev kyrkovalets stora segrare. Samtidigt flyttade Sverigedemokraterna fram positionerna.
21 september 2009
Flera yngre kyrkoherdar i Skåne har köpts ut från sina tjänster de senaste åren. Konflikter med äldre kyrkopolitiker ligger ofta bakom.
18 september 2009
Avtalet slår fast att lönen ska sättas efter samtal mellan medarbetare och chef, men i praktiken är lönesamtal fortfarande undantag inom Svenska kyrkan.
26 mars 2009
Präster och diakoner är sjukskrivna mer än dubbelt så ofta som andra akademiker. Det visar en rapport från organisationen saco.
27 februari 2009

Sidor