Pastor

Pastorer arbetar inom olika trossamfund med gudstjänster, själavård och planering av verksamheten. I större församlingar med flera pastorer kan de specialisera sig på olika uppgifter, exempelvis ungdomsarbete eller sjukhusbesök. Pastorn är ofta arbetsledare för andra medarbetare i församlingen. Kraven på formell teologisk utbildning varierar mellan olika trossamfund. Svenska Missionskyrkan och Svenska Baptistförbundet har en fyraårig utbildning för pastorer vid Teologiska högskolan i Stockholm (THS). Innan studierna rekommenderas ett år på bibellinje eller motsvarande.

I siffror

  • 2
  • 5
  • 4
  • 0
  • 0
Medianlön för pastorer i frikyrkorna (2012)
  • 5
  • 2
  • 1
Så många pastorer jobbar inom frikyrkorna i Sverige
Hårt stölddrabbade kyrkor gör nu som Trafikverket. Att måla taken med ett unikt dna-skikt är ett nytt grepp för att få stopp på koppartjuvarna.
15 oktober 2012
En sprängladdning detonerade i natt utanför Judiska församlingen i Malmö. Två personer har gripits.
28 september 2012
Han är nu Skaras andlige ledare. Åke Bonnier är ny på jobbet i stiftet och som biskop vill han försöka inkludera alla i kyrkans gemenskap.
25 september 2012
Det är inte ovanligt att flyktingar söker skydd hos kyrkan. En pastor som Tidningen Vision träffar har flera gånger öppnat sitt eget hem som gömställe.
10 september 2012
Regeringen föreslår att statens bidrag till andlig vård inom sjukvården höjs med tre miljoner kronor. Det ska bland annat ge mer och bättre andlig vård till muslimer, buddister och ortodoxa.
7 september 2012
Många av Svenska kyrkans anställda går i pension. Men församlingarna nyanställer inte, skriver Kyrkans Tidning.
24 augusti 2012
Det tar alldeles för långt tid att utreda olyckor på arbetsplatser. Efter det att en olycka skett kan det ta över ett år innan de första förhören hålls. Det konstaterar Sveriges Radio Ekot som talat med arbetsmiljöåklagare i olika delar av landet.
25 juni 2012
Glappet mellan diakonernas och pastorernas löner fortsätter att öka i frikyrkan. –Det är tråkigt att diakonerna tycks ha bortprioriterats av arbetsgivarna, säger Thomas Dahl, ordförande i Vision Ekumeniska.
11 maj 2012
Kopparstölderna från kyrkor slår alla rekord. Nyligen försvann hängrännor och hundra kvadratmeter koppartak från Ramnäs kyrka i Västmanland. Kyrkoherden Johan Hedlund tycker att det är hög tid att tillåta andra takmaterial.
18 november 2011
För honom finns Allah, för henne finns Gud. Men de delar tron på religionen som redskap för att föra samman människor. Därför jobbar imamen och prästen under samma tak och mot samma mål i ungdomarnas Fryshuset i Stockholm.
3 oktober 2011
En ny frikyrka är på väg att födas. I juni fattar Missionskyrkan, Metodistkyrkan och Baptistsamfundet beslut om att gå samman. Equmenia­kyrkan är det hetaste namnförslaget.
30 maj 2011
Var tredje sjukhuspastor har tvingats gå ned i arbetstid. Nu begär frikyrkorna kraftigt höjda statsbidrag för att hejda ytterligare neddragningar.
14 mars 2011
Ett pastorat i Strängnäs stift ber en präst som nekades anställning på grund av sin sexuella läggning om ursäkt. Prästen får också 30 000 kronor efter en uppgörelse med stiftet.
3 mars 2011
En kvinnlig, homosexuell präst som sökt ett vikariat som komminister i ett av Svenska kyrkans pastorat i Mellansverige anmäler arbetsgivaren till Diskrimineringsombudsmannen, DO.  
19 januari 2011
Den som nattetid mår dåligt och behöver någon att prata med kan alltid nå en jourhavande präst genom att slå 112. I år är det 60 000 person som gjort det, vilket betyder att antalet ökat med 8 procent sedan förra året.
30 december 2010

Sidor