Pastor

Pastorer arbetar inom olika trossamfund med gudstjänster, själavård och planering av verksamheten. I större församlingar med flera pastorer kan de specialisera sig på olika uppgifter, exempelvis ungdomsarbete eller sjukhusbesök. Pastorn är ofta arbetsledare för andra medarbetare i församlingen. Kraven på formell teologisk utbildning varierar mellan olika trossamfund. Svenska Missionskyrkan och Svenska Baptistförbundet har en fyraårig utbildning för pastorer vid Teologiska högskolan i Stockholm (THS). Innan studierna rekommenderas ett år på bibellinje eller motsvarande.

I siffror

  • 2
  • 5
  • 4
  • 0
  • 0
Medianlön för pastorer i frikyrkorna (2012)
  • 5
  • 2
  • 1
Så många pastorer jobbar inom frikyrkorna i Sverige
Löneökningar på hela 12 procent. Det blev resultatet för personalen på pastorsexpeditionen i Dala-Järna när SKTF för första gången löneförhandlade direkt med kyrkoherden.
22 maj 2002
<P>Antalet sökande till diakonutbildningarna ökar. För första gången på flera år överstiger antalet sökande antalet platser på utbildningarna. Ersta Sköndal i Stockholm och Bräcke i Göteborg har till och med ökat antalet utbildningsplatser.</P>
21 maj 2002
<P>I Frustuna församling i Sörmland har det bildats en stödgrupp för kyrkoherde Lennart Ankartun. Orsaken är att kyrkorådet nu sagt upp Ankartun på grund av bland annat bristande lojalitet. </P>
5 april 2002
<P>Intresset för att arbeta inom kyrkan är rekordlågt. Samtidigt som församlingarna letar personal gapar utbildningsplatser tomma. Nu startar Svenska kyrkan ett rekryteringsprojekt för att göra kyrkan till en attraktivare arbetsplats.</P>
12 februari 2002
<P>Svenska kyrkan överväger att förändra utbildningarna för flera yrkesgrupper. Ett förslag är att skapa en gemensam profilutbildning för diakoner, församlingspedagoger, präster och musiker.</P>
6 februari 2002
<P>Svenska kyrkan tappade över 50&nbsp;000 medlemmar i fjol. Det är betydligt fler än tidigare år.</P>
4 januari 2002
<P>SKTF har nu begärt förhandlingar med domkapitlet i Strängnäs. Orsaken är att kyrkorådet i Frustuna öppet begärt domkapitlets hjälp att bli av med sin kyrkoherde.</P>
3 januari 2002
<P>Det nya löneavtalet för SKTFare som arbetar i Svenska kyrkan ger minst 12 procents löneökning under de kommande fyra åren. Diakoner, förskollärare och organister får 16 procent.</P>
16 november 2001
<P>SKTF och arbetsgivarna i Svenska kyrkan har nu sagt ja till medlarnas bud. SKTFs förhandlingschef Anders Hammarbäck vill ännu inte avslöja innehållet i löneavtalet eftersom SSR och Jusek ännu inte har svarat.</P>
15 november 2001
<P>Konflikten mellan SKTF och Församlingsförbundet bör kunna lösas snabbt. Det tror SKTFs förhandlingschef efter att medlingen nu kommit igång. Största hindret är medlarnas tidsbrist. </P>
31 oktober 2001
<P>Svenska kyrkan har förlorat stort på börsraset i år. Nu väntar kraftiga neddragningar på kansliet med 250 anställda. Budgeten ska minskas med 20 procent. </P>
29 oktober 2001
<P>Det blir den erfarna medlaren Rune Larsson som ska hjälpa till att lösa konflikten mellan SKTF och Församlingsförbundet. Ytterligare en medlare kommer att utses senare i dag.</P>
29 oktober 2001
<P>Konflikten mellan SKTF och Församlingsförbundet är nu ett faktum. Idag enades parterna om att kalla in medlare för att nå fram till ett nytt avtal.</P>
26 oktober 2001
<P>I Tyskland hotar en strejk bryta ut bland de kyrkligt anställda. Personal inom den protestantiska kyrkan har fått kraftiga lönesänkningar. Verdi, världens största fackförbund, försöker nu värva över två miljoner kyrkligt anställda eftersom få av dem är med i facket.</P>
23 oktober 2001

Sidor