Pastor

Pastorer arbetar inom olika trossamfund med gudstjänster, själavård och planering av verksamheten. I större församlingar med flera pastorer kan de specialisera sig på olika uppgifter, exempelvis ungdomsarbete eller sjukhusbesök. Pastorn är ofta arbetsledare för andra medarbetare i församlingen. Kraven på formell teologisk utbildning varierar mellan olika trossamfund. Svenska Missionskyrkan och Svenska Baptistförbundet har en fyraårig utbildning för pastorer vid Teologiska högskolan i Stockholm (THS). Innan studierna rekommenderas ett år på bibellinje eller motsvarande.

I siffror

  • 2
  • 5
  • 4
  • 0
  • 0
Medianlön för pastorer i frikyrkorna (2012)
  • 5
  • 2
  • 1
Så många pastorer jobbar inom frikyrkorna i Sverige
De begravningsregalier som stulits från Västerås domkyrka är återfunna. Efter ett anonymt tips hittades de i ett dike.
7 maj 2013
Den sista april gick kollektivavtalet ut för Visionsmedlemmar som arbetar inom frikyrkan. Först senare i maj tror Visions förhandlare att ett nytt avtal kan bli klart.
2 maj 2013
Anställda på Gemensam Framtids centralkansli kommer att sägas upp. ”Kortsiktigt tänkt”, säger Visions Thomas Dahl, som är kritisk till beslutet.
4 april 2013
Nässjö kommun hade köpt in nya stolar till kommunfullmäktige. Men redan efter första mötet hade ett par gått sönder.
26 mars 2013
Vill du jobba till 69? Inom kort kommer ett statligt förslag som höjer pensionsåldern med två år.
21 februari 2013
Regeringen satsar nio miljoner för att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Men Visions ordförande Annika Strandhäll kräver mer.
20 februari 2013
Provrörsbefruktning eller ögonlaserbehandling. Nu erbjuder Karlstads kommun sina anställda vård som löneförmån.
20 februari 2013
Ytterligare tre semesterdagar för de som är yngre än 40 år och bättre villkor för småbarnsföräldrar. Så ser några av Visions avtalskrav ut för medlemmarna som jobbar i frikyrkorna.
15 februari 2013
Reallöneökningar, längre semester för yngre och större inflytande över lönesättningen. Det är några av förbättringarna som Vision vill få till stånd för Svenska kyrkans anställda.
31 januari 2013
Prästen Tomas Jansson får åka på retreat på arbetstid. För honom är det ett sätt att fylla på sin kristna tro.
22 januari 2013
En präst skrev kränkande om en lokal konstnär på Facebook. Olämpligt, enligt Svenska Kyrkan som ska utreda prästens agerande.
11 januari 2013
Personalen i Svenska kyrkan föreslås få ett nytt pensionsavtal. Arbetsgivarorganisationerna menar att de nya reglerna skulle innebära tryggare pensioner för kyrkans låginkomsttagare.
21 december 2012
Många Visionmedlemmar arbetar övertid utan lön. Bland frikyrkans anställda och kommunala chefer är gratisjobb vanligast.
13 december 2012
Svenska kyrkan och andra som rekryterar ungdomsledare får rätt att begära att få se begränsade utdrag ur belastningsregistret. Det föreslås i en utredning som ska minska risken för sexuella övergrepp.
16 november 2012
Över 550 frikyrkoförsamlingar har försvunnit under de senaste tio åren. Det motsvarar mer än en i veckan. Den kraftigaste nedgången finns i Västernorrland och Jämtland.
31 oktober 2012

Sidor