Miljöinspektör

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer utövar tillsyn på bland annat restauranger, bensinstationer, industrier och vattenverk. Om det finns brister måste inspektören ta med det i sin inspektionsrapport och med stöd av lagen kräva att problemet ska lösas. Inspektören ska också informera om bestämmelser och ge råd till både företag, myndigheter och allmänhet. För att bli miljö- och hälsoskyddsinspektör läser man det treåriga miljö- och hälsoskyddsprogrammet. Det kommande året anses arbetsmarknaden vara i balans men inget tyder på att behovet kommer att minska.

I siffror

  • 2
  • 9
  • 7
  • 2
  • 0
Medianlön för miljö-och hälsoskyddsinspektörer i kommunerna.(Partsgemensam statistik 2013).
  • 2
  • 6
  • 0
  • 0
Så många miljö- och hälsoskyddsinspektörer jobbar i kommunerna.
Uppemot 60 tjänster kan försvinna på miljöförvaltningen i Stockholm under de kommande åren. Konsultrapporten som föreslår hur förvaltningen ska kunna halvera budgeten är nu klar.
22 december 2006
Den nyvalda borgerliga alliansen i Stockholm halverar budgeten för miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Nedskärningarna kommer sannolikt att leda till uppsägningar och oron i personalen är stor.
21 november 2006
Livsmedelsverket vill att livsmedelsinspektörerna ska göra fler och bättre anmälningar om fusk och snusk på krogar och i livsmedelsaffärer. Då kommer också fler att dömas för livsmedelsbrott, tror myndigheten.
10 augusti 2006
Nu är det klart att miljöförvaltningarna ska få ta ut full kostnadstäckning för livsmedelskontrollen. Många kommuner hoppas nu kunna anställa fler livsmedelsinspektörer.
10 augusti 2006
Norrvikens trädgårdar i Båstad har utsetts till Sveriges vackraste park 2006. Den 100-årsjubilerande parken tog hem titeln i konkurrens med nio andra finalister.
7 augusti 2006
I går konstaterades att ytterligare en person i Blekinge drabbats av kolera efter att ha badat i Östersjön.
3 augusti 2006
Miljöförvaltningen i Karlskrona har nu fått svaren på vattenproverna som togs i förra veckan efter larm om kolera i badvattnet. Att bakterien hittats i Österjön är ingen överraskning men att den även finns i badsjöarna förvånar miljöinspektörerna.
2 augusti 2006
Efter att två män i Blekinge insjuknat i en sällsynt form av kolera har Karlskrona kommun beslutat att testa badvattnet på alla kommunala badplatser.
27 juli 2006
Många anställda i Uppsalas stadshus känner olustkänslor över det dåliga arbetsklimat som råder där. Nu vill SKTF att arbetsmiljön utreds.
17 juli 2006
Örebro kommun blir först i landet med att förbjuda tobaksförsäljning. Två butiker i kommunen förlorar tillfälligt sina tobakstillstånd efter att ha sålt cigaretter till minderåriga.
1 juni 2006
Miljökontoret i Uppsala planerar att publicera inspektionsresultat på sin hemsida på internet.
13 mars 2006
Efter rapporterna om att döda svanar i Östersjön varit smittade av det dödliga H5N1-viruset vidtar även kommuner åtgärder. Stadsparken i Trelleborg har till exempel beslutat att ta in sina fåglar.
15 februari 2006
Efter årsskiftet skärps reglerna för livsmedelskontroll. Kraven blir tuffare samtidigt som fler verksamheter ska kontrolleras. Magnus Hahne, ordförande i yrkesföreningen Miljö och Hälsa, säger att det krävs fler inspektörer för att klara EU-kraven.
29 december 2005
En miljöinspektör i Ljusdals kommun har åtalsanmält tre politiker och fyra tjänstemän för miljöbrott. Hon anser att de har varit för passiva vid ett miljöhot.
1 september 2005
Kommunernas miljöprojekt står för en stor del av de minskade utsläppen av koldioxid. Det visar en undersökning från Naturskyddsföreningen.
29 augusti 2005

Sidor