Miljöinspektör

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer utövar tillsyn på bland annat restauranger, bensinstationer, industrier och vattenverk. Om det finns brister måste inspektören ta med det i sin inspektionsrapport och med stöd av lagen kräva att problemet ska lösas. Inspektören ska också informera om bestämmelser och ge råd till både företag, myndigheter och allmänhet. För att bli miljö- och hälsoskyddsinspektör läser man det treåriga miljö- och hälsoskyddsprogrammet. Det kommande året anses arbetsmarknaden vara i balans men inget tyder på att behovet kommer att minska.

I siffror

  • 2
  • 9
  • 7
  • 2
  • 0
Medianlön för miljö-och hälsoskyddsinspektörer i kommunerna.(Partsgemensam statistik 2013).
  • 2
  • 6
  • 0
  • 0
Så många miljö- och hälsoskyddsinspektörer jobbar i kommunerna.
Regering hoppas att djurskyddet ska bli bättre när länsstyrelserna tar över ansvaret. Men de som ska göra jobbet är inte lika övertygade.
18 mars 2008
Sedan kommunerna tog över ansvaret för att kontrollera solarier i somras har tillsynen skärpts på många håll. I Södertälje riskerar flera ägare åtal för att solarierna inte uppfyller lagens krav.
13 mars 2008
Ungefär 300 djurskyddsinspektörer runt om i landet påverkas när länsstyrelserna tar över ansvaret för djurskyddet. Facket befarar att personal kan komma att sägas upp.
4 mars 2008
Västra Götalandsregionen har fått utmärkelsen Utmärkt grön upphandlare 2008. Regionen får utmärkelsen för sitt arbete med att upphandla miljöanpassat.
18 februari 2008
Landstinget i Uppsala har kartlagt kemikalier i de anställdas blod. Resultaten visar att alla deltagare hade giftiga ämnen i kroppen.
29 november 2007
Hälften av landets kommuner har anställt fler livsmedelsinspektörer och skärpt kontrollen sedan årsskiftet. Det visar SKTF-tidningens undersökning.
14 november 2007
Haninge, Nynäshamn och Tyresö slår ihop sin miljö- och hälsoskyddstillsyn och bildar Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.
18 oktober 2007
Växjö kommun har vunnit ett miljöpris som delas ut av Union of the Baltic Cities, som är en miljöorganisation för länder runt Östersjön. Växjö vinner priset för sin klimatstrategi.
28 september 2007
Kommunernas ansvar för att förebygga problem med översvämningar bör regleras i lag. Det anser Klimat- och sårbarhetsutredningen.
27 juli 2007
I dricksvattnet i Stockholm finns rester av smärtstillande läkemedel och hjärtmedicin. Det visar vattenprover som Stockholms läns landsting gjort tillsammans med det kommunala bolaget Stockholm Vatten.
25 juli 2007
Kommunala detaljplaner ska ta hänsyn till hur klimatförändringar ökar risken för översvämningar. Annars kan planerna underkännas.
30 maj 2007
En fjärdedel av landets kommuner saknar en plan för att få ned koldioxidutsläppen. Det visar en kartläggning som Sveriges Radio har gjort.
9 maj 2007
Lönerna för SKTF-medlemmarna i kommunerna och landstingen ökade med 6,9 respektive 6,3 procent under 2005 och 2006. Omsorgschefer i kommunerna och avdelningschefer i landstingen fick störst löneökningar.
2 maj 2007
Nu har politikerna i Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutat om hur nedskärningarna på miljöförvaltningen ska gå till. Bland annat försvinner 21 tjänster.
1 februari 2007
Danderyd, Täby och Vaxholm slog ihop sina miljö- och hälsoskyddsnämnder och förvaltningar vid årsskiftet. I morgon går flytten till de nya lokalerna i Täby.
9 januari 2007

Sidor