Miljöinspektör

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer utövar tillsyn på bland annat restauranger, bensinstationer, industrier och vattenverk. Om det finns brister måste inspektören ta med det i sin inspektionsrapport och med stöd av lagen kräva att problemet ska lösas. Inspektören ska också informera om bestämmelser och ge råd till både företag, myndigheter och allmänhet. För att bli miljö- och hälsoskyddsinspektör läser man det treåriga miljö- och hälsoskyddsprogrammet. Det kommande året anses arbetsmarknaden vara i balans men inget tyder på att behovet kommer att minska.

I siffror

  • 2
  • 9
  • 7
  • 2
  • 0
Medianlön för miljö-och hälsoskyddsinspektörer i kommunerna.(Partsgemensam statistik 2013).
  • 2
  • 6
  • 0
  • 0
Så många miljö- och hälsoskyddsinspektörer jobbar i kommunerna.
Allt fler kommuner lägger ut resultaten av livsmedelsinspektionerna på internet. ”Det är en utveckling jag har jobbat för länge”, säger Ulla Lantz, ordförande i yrkesföreningen Miljö och hälsa.
2 december 2008
Under hela 2000-talet har intresset för att slå samman miljöförvaltningar växt. Men nu tycks kulmen vara nådd.
25 november 2008
Vid årsskiftet tar länsstyrelserna över ansvaret för djurskyddet. Nu står det klart att befolkningsunderlaget – inte antalet djur – blir den viktigaste faktorn när anslagen ska fördelas.
18 november 2008
Fem skånska kommuner ska slå ihop sina miljöförvaltningar. Liknande satsningar på andra håll i landet har följts av både jubel och barnsjukdomar.
11 november 2008
Riksåklagaren har beslutat att miljöåklagarna samlas i en nationell åklagarkammare. Syftet är att de bara ska ägna sig åt att bekämpa miljö- och arbetsmiljöbrott.
27 oktober 2008
De djurskyddsinspektörer som flyttar över till länsstyrelsen vid årsskiftet får ta med sig sparad semester och intjänad komptid. ”Ett unikt avtal”, konstaterar Kjell Svahn, ombudsman på SKTF.
20 oktober 2008
22 små kommuner har med stöd av Naturvårdsverket tagit fram lokala strategier för att minska utsläppen av växthusgaser. <p></p>
11 september 2008
Det blir ingen höjning av anslaget på 118 miljoner kronor för 2009 när länsstyrelserna tar över ansvaret för djurskyddet. Men inom regeringskansliet pågår just nu en diskussion om hur pengarna ska fördelas på ett rättvist sätt mellan de olika länen.
3 september 2008
Vid årsskiftet lämnar kommunerna över ansvaret för djurskyddet till länsstyrelserna. Bland djurskyddsinspektörer och länsveterinärer runt om i landet är oron stor över att anslaget på 118 miljoner kronor är för litet och fördelningen felaktig.
28 augusti 2008
Sverige har för få livsmedelsinspektörer ute i kommunerna, vilket leder till bristande hygien. Den salvan kommer från EU. Bo Jernberg, livsmedelsinspektör i Smedjebacken, är inte ett dugg överraskad.
26 augusti 2008
Livsmedelsinspektörerna i Höganäs vill att resultaten av deras inspektioner ska vara mer lättillgängliga. Därför föreslår de att omdömena ska läggas ut på kommunens hemsida.
25 augusti 2008
En bonde från Gnarp i Hälsingland har åtalats för att han slog ner en djurskyddsinspektör med ett knytnävsslag. Inspektören kräver 49 000 kronor i skadestånd.<br />
14 augusti 2008
Nu är det klart att länsstyrelserna tar över kommunernas ansvar för djurskyddet. Redan vid årsskiftet ska den nya organisationen sjösättas.
12 juni 2008
I var tredje skånsk kommun har det förekommit hot mot djurskyddsinspektörer under de senaste två åren. Men få polisanmäler.
3 juni 2008
<p>I sommar får kommunerna nya regler att rätta sig efter då det gäller kontrollen av badvatten. Det har regeringen beslutat.</p>
24 april 2008

Sidor