Miljöinspektör

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer utövar tillsyn på bland annat restauranger, bensinstationer, industrier och vattenverk. Om det finns brister måste inspektören ta med det i sin inspektionsrapport och med stöd av lagen kräva att problemet ska lösas. Inspektören ska också informera om bestämmelser och ge råd till både företag, myndigheter och allmänhet. För att bli miljö- och hälsoskyddsinspektör läser man det treåriga miljö- och hälsoskyddsprogrammet. Det kommande året anses arbetsmarknaden vara i balans men inget tyder på att behovet kommer att minska.

I siffror

  • 2
  • 9
  • 7
  • 2
  • 0
Medianlön för miljö-och hälsoskyddsinspektörer i kommunerna.(Partsgemensam statistik 2013).
  • 2
  • 6
  • 0
  • 0
Så många miljö- och hälsoskyddsinspektörer jobbar i kommunerna.
Sundsvalls kommun är på väg att slopa klämdagar, halvdagar och förkortad arbetstid på sommaren. Arbetsgivaren tycker att tjänstemännen jobbar för lite.
26 november 2009
Socionom, läkare, präst och församlingspedagog är yrken man ska satsa på om men vill ha ett jobb om fem år. Det visar Sacos prognos om framtidens bristyrken.
24 november 2009
Dålig koll på temperatur, brister i hygienen och skadedjur i lokalerna – nästan 40 procent av landets skolkök får anmärkningar vid hygieninspektioner.
24 september 2009
Dalslands miljönämnd har anmält Bengtsfors kommun för miljöbrott. Miljönämnden anser att Bengtsfors kommun bland annat har dumpat 6 000 ton asfalt utan att begära tillstånd.
1 september 2009
Marianne Samuelssons avgång och vad som skett på Gotland kommer inte att påverka strandskyddet. Den bedömningen gör kommunala tjänstemän som arbetar med frågan. Däremot kan länsstyrelsens nya befogenheter göra skillnad.
7 augusti 2009
Helsingborg, Stockholm och Malmö tar förstaplatserna när tidningen Miljöaktuellt rankar kommunernas miljöarbete.
29 juni 2009
Susanne Pettersson har granskat sitt sista pass vid Arlandas gränskontroll. Det är dags för en ny karriär – som livsmedelsinspektör. Utbildning­en är avslutad och i sommar är det dags att testa vingarna.
11 juni 2009
För lite pengar och dålig planering har skapat en dålig start för det statliga djurskyddet i flera län. Djurskyddsinspektörerna i Skåne är frustrerade
7 maj 2009
Våren 2005 anmälde två Filipstadsbor att de var utsatta för stora störningar av en lastbilsverkstad nära bostaden. Först tre år och ett halvt år senare lyckades kommunen fatta ett beslut i frågan.
22 april 2009
Åtminstone 24 kommuner och flera landsting har slutat att servera kyckling efter den senaste tidens fynd av glasbitar i produkterna. ”Vi tar det säkra före det osäkra”, säger Elisabeth Stenman i Strängnäs kommun.
2 april 2009
Kommunerna behöver fler än 100 nya livsmedelsinspektörer för att klara livsmedelskontrollen. Det visar den årliga rapporteringen till Livsmedelsverket.
30 mars 2009
17 kommuner har inte rapporterat uppgifter om livsmedels- och dricksvattenkontrollen som de är skyldiga att göra enligt lag. Nu kräver Livsmedelsverket att uppgifterna ska rapporteras den här veckan.
2 mars 2009
Åk kollektivt eller cykla. Ha möten över nätet. Tänk på att välja klimatsmart mat. Nu ska 30 000 offentliganställda i Uppsala utbildas och uppmuntras att minska sina koldioxidutsläpp.
16 januari 2009
Miljöinspektörer och brandmän i västra Blekinge kan bli arbetskamrater. Planer finns på att slå samman verksamheterna.
29 december 2008
De flesta djurskyddsinspektörer har valt att flytta över till länsstyrelserna inför övergången vid årsskiftet. I några län, bland annat Halland och Skåne, kan det dock bli aktuellt med nyanställningar.
10 december 2008

Sidor