Miljöinspektör

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer utövar tillsyn på bland annat restauranger, bensinstationer, industrier och vattenverk. Om det finns brister måste inspektören ta med det i sin inspektionsrapport och med stöd av lagen kräva att problemet ska lösas. Inspektören ska också informera om bestämmelser och ge råd till både företag, myndigheter och allmänhet. För att bli miljö- och hälsoskyddsinspektör läser man det treåriga miljö- och hälsoskyddsprogrammet. Det kommande året anses arbetsmarknaden vara i balans men inget tyder på att behovet kommer att minska.

I siffror

  • 2
  • 9
  • 7
  • 2
  • 0
Medianlön för miljö-och hälsoskyddsinspektörer i kommunerna.(Partsgemensam statistik 2013).
  • 2
  • 6
  • 0
  • 0
Så många miljö- och hälsoskyddsinspektörer jobbar i kommunerna.
Måste kök på äldreboenden vara avskärmade? Den frågan vill socialnämnden i Varberg få prövat i högsta juridiska instans, Regeringsrätten. Andra kommuner väntar med intresse på svaret.
16 november 2010
Rökförbudet för de kommunanställda på Gotland har lett till friskare personal och bättre ekonomi. Många har slutat helt och fler än var fjärde har dragit ned på rökningen.
9 november 2010
Allt fler kommuner hyr in personal för att klara tillfälliga arbetstoppar och täcka upp när den ordinarie personalen är borta.
14 oktober 2010
Många kommuner sköter inte livsmedelkontrollen på restauranger och i mataffärer som de ska. Det visar en rapport från Livsmedelsverket.
20 augusti 2010
Över hälften av kommunernas miljöförvaltningar uppger att de saknar resurser för att kontrollera inomhusmiljön i skolor och förskolor. Det visar en undersökning som Astma- och allergiförbundet gjort.
17 augusti 2010
7 500 liter olja läckte ut. Nu får det kommunala bolaget Borås energi och miljö böta 200 000 kronor.
16 juli 2010
Lagändringen skulle göra det snabbare att bygga ut vindkraften. Men långsam handläggning på kommunerna har grusat förhoppningarna.
14 juli 2010
Många SKTF-medlemmar kommer att få vänta extra länge på sin nya lön i år. I flera fall ända till i vinter. SKTFs förhandlingschef är kritisk mot att arbetsgivare varit för passiva i väntan på det centrala avtalet.
16 juni 2010
Förra året försvann 26 000 jobb från kommunerna. Det visar ny statistik från Sveriges Kommuner och Landsting. Många av jobben som försvann var teknisk personal och assistenter.
4 juni 2010
Vem ska sanera Norrbottens mest förorenade sjö? Nu byter länsstyrelsen fot och lägger ansvaret på Kiruna kommun.
12 mars 2010
När staten tog bort miljöbilspremien på 10 000 kronor i somras införde Västerås kommun en egen biogasbilspremie. Nu har länsrätten konstaterat att det kommunala bidraget är olagligt.
10 december 2009
Livsmedelsinspektörer kritiseras ofta och deras kunskap ifrågasätts. Nu diskuteras en certifiering för att höja yrkets status.
9 december 2009
Efter den uppmärksammade vanvården av grisar har röster höjts för att ansvaret för djurskyddet återigen borde läggas på kommunerna. Djurskyddsinspektörerna själva är dock skeptiska.
9 december 2009
Tjänstemännen i Sundsvalls kommun får behålla klämdagar, halvdagar före röd dag och kortare arbetstid på sommarhalvåret. Arbetsgivaren och SKTF har enats om ett nytt arbetstidsavtal.
8 december 2009
Snart samlas världens ledare i Köpenhamn för att försöka uppnå ett nytt klimatavtal. Från den danska huvudstaden kan man med blotta ögat se Malmö – en av de svenska kommuner som kommit längst i klimatarbetet.
1 december 2009

Sidor