Miljöinspektör

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer utövar tillsyn på bland annat restauranger, bensinstationer, industrier och vattenverk. Om det finns brister måste inspektören ta med det i sin inspektionsrapport och med stöd av lagen kräva att problemet ska lösas. Inspektören ska också informera om bestämmelser och ge råd till både företag, myndigheter och allmänhet. För att bli miljö- och hälsoskyddsinspektör läser man det treåriga miljö- och hälsoskyddsprogrammet. Det kommande året anses arbetsmarknaden vara i balans men inget tyder på att behovet kommer att minska.

I siffror

  • 2
  • 9
  • 7
  • 2
  • 0
Medianlön för miljö-och hälsoskyddsinspektörer i kommunerna.(Partsgemensam statistik 2013).
  • 2
  • 6
  • 0
  • 0
Så många miljö- och hälsoskyddsinspektörer jobbar i kommunerna.
Flera kommuner har det senaste året haft stora problem med parasiter i vattnet. Trots det skär regeringen ner Livsmedelsverkets anslag för arbete med landets dricksvatten.
29 september 2011
I Södertälje finns 20 lokaler där kommunens tjänstemän inte får gå in utan poliseskort eller skottsäker väst.
22 juni 2011
När Naturvårdsverket år efter år sa nej till kommun­ekologen Ingemar Alenäs ansökningar om att rädda fler försurningsdrabbade sjöar vände han sig i stället till EU. Nu basar han över ett extra anslag på 7 miljoner kronor för att återställa uppväxtplatser och vattenvägar för hotad vandringsfisk som lax och ål.
15 juni 2011
Hur närproducerad kan maten bli? Fråga Rättvik. Där satsar man på att bli självförsörjande på kött och grönt och låter naturbruksgymnasiet ordna kravpotatis, ekologiska grönsaker och kött som serveras i skolmatsalar och äldreboenden.
24 maj 2011
Sigtuna kommun måste göra om en upphandling av livsmedel. Förvaltningsdomstolen slår fast att kommunens krav på djurskydd var för stränga.
5 maj 2011
Våldsbrott mot tjänstemän blir allt vanligare. Nu inleder Arbetsmiljöverket en riksomfattande insats för att minska hot och våld mot socialsekreterare, miljöinspektörer, åklagare och andra som arbetar med myndighetsutövning.
28 april 2011
Parasiten som under månader tvingade Östersundsborna att koka sitt dricksvatten kan också finnas i vattnet i Skellefteå. Den senaste veckan har fem fall av parasiten konstaterats.
19 april 2011
Livsmedelsinspektörerna ska få en egen högskole­utbildning. En tydlig in­riktning på kontroller och mer praktik ska göra inspektörerna bättre rustade för jobbet.
23 februari 2011
Miljöförvaltningen i Göteborg varnar för personer som uppger sig vara miljökontrollanter och skickar falska fakturor.
21 februari 2011
Östersunds kommun verkar slutligen ha hittat en lösning på parasiterna i dricksvattnet. Det visar nya provsvar från USA.
11 februari 2011
Tranås livsmedelsinspektörer föreslås bli arbetskompisar med kommunens kökschefer. Det kan innebära risk för jäv, menar SKTF, som nu slår larm.
21 januari 2011
Lönespridningen är ojämn. I vissa yrken har möjligheten att göra ­lönekarriär ökat. Men för till exempel assistenter har skillnaden mellan den lägsta och högsta lönen minskat.
16 december 2010
Smittskyddsinstitutets mätningar som nu är klara bekräftar att det finns parasiter i det kommuala vattnet i Östersund. Hittills har över 2 000 personer drabbats av svår magsjuka.
29 november 2010
Över 1 000 personer i Östersund har blivit magsjuka i helgen och mycket tyder på att det kommunala vattnet är smittkällan.
29 november 2010
Miljöinspektören Terése Carlevi i Malmö har stenkoll på vilka giftiga kemikalier som kan dölja sig i skor och möbler. Men är handlarna lika pålästa? Vi följde med på inspektion och möttes av en man med osedvanligt skarpt luktsinne.
23 november 2010

Sidor