Miljöinspektör

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer utövar tillsyn på bland annat restauranger, bensinstationer, industrier och vattenverk. Om det finns brister måste inspektören ta med det i sin inspektionsrapport och med stöd av lagen kräva att problemet ska lösas. Inspektören ska också informera om bestämmelser och ge råd till både företag, myndigheter och allmänhet. För att bli miljö- och hälsoskyddsinspektör läser man det treåriga miljö- och hälsoskyddsprogrammet. Det kommande året anses arbetsmarknaden vara i balans men inget tyder på att behovet kommer att minska.

I siffror

  • 2
  • 9
  • 7
  • 2
  • 0
Medianlön för miljö-och hälsoskyddsinspektörer i kommunerna.(Partsgemensam statistik 2013).
  • 2
  • 6
  • 0
  • 0
Så många miljö- och hälsoskyddsinspektörer jobbar i kommunerna.
Stockholms läns landsting får högst betyg när det gäller miljö- och hållbarhetsarbete. Det visar tidningen Miljöaktuellts senaste rankning.
20 februari 2013
Regeringen satsar nio miljoner för att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Men Visions ordförande Annika Strandhäll kräver mer.
20 februari 2013
Provrörsbefruktning eller ögonlaserbehandling. Nu erbjuder Karlstads kommun sina anställda vård som löneförmån.
20 februari 2013
Kvinnor har sämre tillgång till företagshälsovård än vad män har. Och arbetare har sämre än tjänstemän. Det visar en genomgång av Arbetet.
8 februari 2013
Alla 49 000 anställda i Göteborgs Stad ska få möjlighet att köpa årskort till kollektivtrafiken till ett rabatterat pris.
7 februari 2013
Vissa yrken har inte förändrats ett dyft på flera decennier. Andra har helt försvunnit. Tidningen Vision har tittat på några yrken däremellan, som har ändrat karaktär för att hänga med i samhällsutvecklingen.
6 december 2012
Nyköpings kommun anklagade en anställd för att vara psykiskt sjuk och sa upp honom. Vision hotade stämma arbetsgivaren, som nu ångrat sig och återanställt mannen.
26 september 2012
Mats Lahti, miljöinspektör i Kiruna kommun, pekar på att miljöaspekten helt och hållet missades i reportaget "En ny plats på kartan" som handlar om Kirunas stadsflytt när LKAB:s gruva breder ut sig.
29 juni 2012
Nyköpings kommun sa upp en miljö- och hälsoskyddsinspektör på grund av psykisk sjukdom. Men läkare menar att han är frisk och fullt arbetsför. Nu stämmer Vision arbetsgivaren.
26 juni 2012
Sigtuna kommun har utsett en bullerombudsman som ska hjälpa invånare som störs av starka ljud.
30 mars 2012
Hemtjänsten i Göteborg har stora brister i hanteringen av maten som delas ut till brukarna. Ingen av verksamheterna klarade lagkraven när miljöförvaltningen gjorde en kontroll.
19 mars 2012
Det behövs fler livsmedelsinspektörer i kommunerna. Det slår Livsmedelsverket fast i en rapport. Totalt saknas över 100 inspektörer runt om i landet.
24 januari 2012
Politikerna valde att ge äppleodlarna rätt att använda bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. Nu hoppar miljöchefen av.
16 december 2011
Det nybyggda landstingsdrivna kulturhuset Spira i Jönköping får servera alkohol på uteserveringen till två på natten. Hos andra krögare – som inte får servera alkohol så sent – väcker det upprörda känslor.
24 oktober 2011
I en affischkampanj i Jönköping beskrivs en ung man som en kärring om han kör med dubbdäck. Miljökontorets kampanj får nu kritik från både politiker och fack.
20 oktober 2011

Sidor