Medicinsk sekreterare

Medicinska sekreterare har varierande arbetsuppgifter på sjukhus, vårdcentraler och inom företagshälsovård. Att skriva patientjournaler och svara för hanteringen av dem är några vanliga arbetsuppgifter. De ska också ge service till patienter och personal på kliniken/vårdcentralen. Ibland ingår även kassa- och receptionsarbete. Den tekniska utvecklingen går snabbt i yrket. Ett vanligt krav är nu att medicinska sekreterare ska kunna hantera datoriserade journalsystem och databaser. Det finns flera utbildningar till medicinsk sekreterare/vårdadministratör på yrkeshögskolan.

I siffror

  • 2
  • 3
  • 2
  • 1
  • 0
Medianlön i landstingen (partsgemensam statistik 2013)
  • 1
  • 4
  • 6
  • 0
  • 0
Så många medicinska sekreterare arbetar i landstingen
En åldrande befolkning som söker vård oftare än planerat. Det gör att Lasarettet i Ystad tvingas till personalbantningar.
14 januari 2013
45 personer varslas sedan privatdrivna Bollnäs sjukhus hamnat i ekonomiska bekymmer. I stort sett alla yrkesgrupper kommer att drabbas, enligt sjukhusledningen.
9 januari 2013
Efter uppgifter om att anställda i Tingsryds kommun fått upp patientjournaler när de loggat in i sitt arbetsschema hemifrån inleder nu Datainspektionen en granskning.
7 januari 2013
Sundsvalls sjukhus krävs på två miljoner kronor i vite för överbeläggning. Flera sjukhus i landet riskerar att få betala stora belopp på grund av den dåliga arbetssituationen.
19 december 2012
Västmanlands landsting gjorde inte tillräckligt för att minska arbetsbelastningen för personalen på kirurgavdelningen på Västmanlands sjukhus. Nu kräver Arbetsmiljöverket vite på 750 000 kronor.
26 november 2012
Läkare kan drabbas av minnesstörningar och koncentrationssvårigheter på grund av att de måste ägna en stor del av sin arbetstid åt annat än att bota patienter. Det visar en ny studie.
26 november 2012
Vision i Landstinget Kronoberg ville att arbetsgivaren skulle låta personalen byta semesterdagstillägget mot fler lediga dagar. Men nu har arbetsgivaren sagt nej.
22 november 2012
Örebro läns landsting har satsat särskilt på de medicinska sekreterarna i år. I snitt har deras löner höjts med fyra procent.
16 november 2012
Carema säljer all sin vårdverksamhet till Capio. Ett hundratal medlemmar i Vision får vid nyår byta arbetsgivare.
15 november 2012
30 000 kronor. Så mycket anser Vision att medicinska sekreteraren Anita som jobbat i nästan tre år utan tjänstepension, gått miste om. Men motparten är bara beredd att betala 810 kronor.
14 november 2012
De medicinska sekreterarna på Sundsvalls sjukhus är överhopade av arbete. Nu tvingas sjukhuset böta om inte arbetsmiljön förbättras.
8 november 2012
Åtta av landets landsting kommer att höja skatten nästa år. Östergötlands landsting höjer allra mest.
2 november 2012
Vision stämmer Västerbottens läns landsting som sade upp en läkarsekreterare. Vision anser att uppsägningen är ogiltig och kräver ett skadestånd på 120 000 kronor.
1 november 2012
Nu får barnkliniken på Ystads lasarett kritik för att alla inkommande telefonsamtal spelats in och sparats. Datainspektionen kräver att man slutar spela in.
26 oktober 2012
Antalet anmälningar om faror i arbetsmiljön har ökat kraftigt de senaste åren. Ökningen är störst i den offentliga sektorn.
19 oktober 2012

Sidor