Medicinsk sekreterare

Medicinska sekreterare har varierande arbetsuppgifter på sjukhus, vårdcentraler och inom företagshälsovård. Att skriva patientjournaler och svara för hanteringen av dem är några vanliga arbetsuppgifter. De ska också ge service till patienter och personal på kliniken/vårdcentralen. Ibland ingår även kassa- och receptionsarbete. Den tekniska utvecklingen går snabbt i yrket. Ett vanligt krav är nu att medicinska sekreterare ska kunna hantera datoriserade journalsystem och databaser. Det finns flera utbildningar till medicinsk sekreterare/vårdadministratör på yrkeshögskolan.

I siffror

  • 2
  • 3
  • 2
  • 1
  • 0
Medianlön i landstingen (partsgemensam statistik 2013)
  • 1
  • 4
  • 6
  • 0
  • 0
Så många medicinska sekreterare arbetar i landstingen
25 personer mister jobbet, personal omplaceras och vikarier får inte förlängt. Bollnäs sjukhus drar ned på grund av att antalet patienter minskat.
27 februari 2013
Vill du jobba till 69? Inom kort kommer ett statligt förslag som höjer pensionsåldern med två år.
21 februari 2013
Regeringen satsar nio miljoner för att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Men Visions ordförande Annika Strandhäll kräver mer.
20 februari 2013
Folkets röst avgör frågan om akutvården i Landstinget i Västerbotten. Folkomröstningen blir den första någonsin i ett landsting.
20 februari 2013
Provrörsbefruktning eller ögonlaserbehandling. Nu erbjuder Karlstads kommun sina anställda vård som löneförmån.
20 februari 2013
Kraven på medicinska sekreterare på Södertälje sjukhus ökar konstant. Ett flertal har slutat på grund av den pressade situationen och sjukskrivningarna är många.
18 februari 2013
Sex landsting har dragit på sig miljonskulder efter att ha gjort affärer med ett miljöföretag i Dalarna. En polisutredning om grovt bedrägeri har inletts.
18 februari 2013
Landstinget i Uppsala föreslår att patienter ska kunna se vilka i personalen som loggat in i deras journaler. Men oro finns för en ökad risk för hot och våld mot personalen.
12 februari 2013
Region Skåne planerar stora omorganisationer mellan regionens sjukhus. Tjänstemannaförslaget har väckt starka känslor hos flera fackförbund, bland annat Vision.
11 februari 2013
Kvinnor har sämre tillgång till företagshälsovård än vad män har. Och arbetare har sämre än tjänstemän. Det visar en genomgång av Arbetet.
8 februari 2013
Ju mer de medicinska sekreterarna skriver, desto mindre betalt får de per rad. Tanken med det nya kollektivavtalet mellan Vision och Conscriptor är att de anställda inte ska jobba för mycket.
7 februari 2013
Karin Strandberg Nöjd, landstingsdirektör i Jämtland, avgår med omedelbar verkan. Avgången kommer två veckor efter beskedet om att landstinget gjorde ett underskott på 96,5 miljoner kronor.
4 februari 2013
En medicinisk sekreterare som svindlats på tre års tjänstepensioninbetalningar har nu gjort upp om en förlikning. Hon får 15 000 kronor, vilket är hälften av beloppet hon krävt.
30 januari 2013
Den medicinska sekreteraren avskedades efter anklagelser om arbetsvägran. Nu kräver Vision att kvinnan ska få skadestånd och jobbet tillbaka.
28 januari 2013
Bristen på medicinska sekreterare har länge varit stor på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Nu har man beslutat att starta en ny utbildning.
23 januari 2013

Sidor