Medicinsk sekreterare

Medicinska sekreterare har varierande arbetsuppgifter på sjukhus, vårdcentraler och inom företagshälsovård. Att skriva patientjournaler och svara för hanteringen av dem är några vanliga arbetsuppgifter. De ska också ge service till patienter och personal på kliniken/vårdcentralen. Ibland ingår även kassa- och receptionsarbete. Den tekniska utvecklingen går snabbt i yrket. Ett vanligt krav är nu att medicinska sekreterare ska kunna hantera datoriserade journalsystem och databaser. Det finns flera utbildningar till medicinsk sekreterare/vårdadministratör på yrkeshögskolan.

I siffror

  • 2
  • 3
  • 2
  • 1
  • 0
Medianlön i landstingen (partsgemensam statistik 2013)
  • 1
  • 4
  • 6
  • 0
  • 0
Så många medicinska sekreterare arbetar i landstingen
Hård stress, tung arbetsbörda och påfrestande relationer till patienterna orsakar skador och sjukdomar för anställda inom vården och omsorgen. Ändå gör bara hälften av arbetsgivarna bra riskbedömningar av den psykosociala arbetsmiljön.
26 april 2013
Motståndet mot en gemensam skrivcentral var starkt bland medicinska sekreterare på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Men förändringen genomfördes ändå.
17 april 2013
Det har blivit vanligare att nyanställda i kommuner och landsting får högre löner än de som jobbat länge på arbetsplatsen. Det skapar konflikter, men kan vändas till något positivt.
12 april 2013
Visions avtal för anställda i kommuner och landsting är fyraåriga och ska ge medlemmarna löneökningar på minst 2,6 procent det första året och 2,2 procent andra året i genomsnitt. De sista två åren är sifferlösa.
10 april 2013
Efter att Sveriges Radio sänt en dokumentär om en våldtagen ung kvinna har 27 vårdanställda gått in och läst hennes journaler. Polisen har inlett en förundersökning om dataintrång alternativt tjänstefel.
8 april 2013
Ett nytt journalsystem som håller på att införas i Region Skåne skapar stress och gör de anställda sjuka.
5 april 2013
Alla landsting har börjat mäta överbeläggningar på sjukhusen. Statistiken visar att Gävleborg har flest och Jönköping har minst antal överbeläggningar.
4 april 2013
I Halland har de medicinska sekreterare samlat in 600 namnunderskrifter. Kravet till ledningen är högre löner och en ny modell för lönesättningen.
4 april 2013
På Uddevalla sjukhus har de medicinska sekreterarna dragit igång ett upprop. Målet är att få upp lönerna.
3 april 2013
Nässjö kommun hade köpt in nya stolar till kommunfullmäktige. Men redan efter första mötet hade ett par gått sönder.
26 mars 2013
En drogpåverkad man hotade en medicinsk sekreterare till livet på Mälarsjukhusets psykakut. Nu får Visions medlemmar av säkerhetsskäl inte längre jobba på arbetsplatsen.
22 mars 2013
Nyligen lyckades Vision få till ett kollektivavtal med journalbyrån Conscriptor. Men lönedelen av avtalet får kritik från de medicinska sekreterarna och Vision medger att det finns brister som man hoppas kunna rätta till.
21 mars 2013
Conscriptors vd Henric Carlsson medger att det finns otydligheter i avtalet som han tycker kan bli bättre.
20 mars 2013
Västra Götalandsregionen satsar 150 miljoner kronor för att rätta till osakliga löneskillnader. Elva kvinnodominerade yrkesgrupper berörs men inte medicinska sekreterare eller tandsköterskor.
8 mars 2013
Vision i Landstinget Blekinge är kritisk mot arbetsgivarens sätt att hantera löneskillnader. Flera kvinnodominerade yrken har lägre löner än mansdominerade trots att jobben är svårare.
7 mars 2013

Sidor