Medicinsk sekreterare

Medicinska sekreterare har varierande arbetsuppgifter på sjukhus, vårdcentraler och inom företagshälsovård. Att skriva patientjournaler och svara för hanteringen av dem är några vanliga arbetsuppgifter. De ska också ge service till patienter och personal på kliniken/vårdcentralen. Ibland ingår även kassa- och receptionsarbete. Den tekniska utvecklingen går snabbt i yrket. Ett vanligt krav är nu att medicinska sekreterare ska kunna hantera datoriserade journalsystem och databaser. Det finns flera utbildningar till medicinsk sekreterare/vårdadministratör på yrkeshögskolan.

I siffror

  • 2
  • 3
  • 2
  • 1
  • 0
Medianlön i landstingen (partsgemensam statistik 2013)
  • 1
  • 4
  • 6
  • 0
  • 0
Så många medicinska sekreterare arbetar i landstingen
Det är svårt att få tag på medicinska sekreterare på vissa kliniker i landet. Och det verkar dröja innan utbudet är lika stort som efterfrågan.
8 oktober 2013
Akademiska sjukhuset i Uppsalas landsting inför möjligheten för vårdadministratörer att jobba på distans. Omkring 140 medicinska sekreterare och kanslister berörs.
4 oktober 2013
Malin Larsson och hennes kolleger på Varbergs akut jobbar ständigt för högtryck. Ändå kommer de aldrig i kapp.
26 september 2013
Tiotusentals patientbesök har inte blivit journalförda på landets akuter. Underbemanning har lett till att allt fler kliniker kommer på efterkälken med journalskrivandet. Det innebär att patientsäkerheten äventyras.
26 september 2013
En patient på Falu Lasarett har under flera månader hotat personalen på en avdelning. Nu har ledningen infört säkrare rutiner och väktare som följer personalen ut.
13 september 2013
Oredan är total inom administrationen i Region Skåne. Förvaltningar slås samman och gamla tjänster försvinner. Omkring 300 anställda vet inte vad de ska arbeta med – om de överhuvudtaget får arbeta kvar.
11 september 2013
Uppdraget var tydligt. Region­direktören Jonas Rastad rekryterades för att effektivisera den skånska vården. Turbulensen nu är oundviklig, menar han.
9 september 2013
Sommaren har varit tuff för de medicinska sekreterarna på Blekinge sjukhus. Övertid och stress har blivit vardag, enligt fackliga företrädare.
26 augusti 2013
Två gånger inom en vecka slocknade journalsystemet Takecare i Stockholms läns landsting. Om det sker igen står landstinget redo med större reservkraft och fler tekniker i startgroparna.
20 augusti 2013
Personal på Östra sjukhusets psykakut utsattes i går för en knivattack.
9 augusti 2013
Fackets statistik över oskrivna diktat gjorde bristen på medicinska sekreterare tydlig. Nu har mer personal anställts på akuten i Västerås.
8 augusti 2013
Mögel upptäcktes på en hälsocentral i Sundsvall, som då tvingades stänga med omedelbar verkan.
5 augusti 2013
Flera landsting har slopat kontantbetalningar vid patientbesök, bland annat för att minska rånrisken. Men nu tvingar kammarrätten landstingen att ta emot kontanter igen.
2 augusti 2013
Rätt använd kompetens kräver fler medicinska sekreterare. Det märks nu i Västmanland.
22 juli 2013
Mängder av sekretessbelagda patientuppgifter hamnar på villovägar när sjukvårdspersonalen glömmer saker i fickorna.
16 juli 2013

Sidor