Medicinsk sekreterare

Medicinska sekreterare har varierande arbetsuppgifter på sjukhus, vårdcentraler och inom företagshälsovård. Att skriva patientjournaler och svara för hanteringen av dem är några vanliga arbetsuppgifter. De ska också ge service till patienter och personal på kliniken/vårdcentralen. Ibland ingår även kassa- och receptionsarbete. Den tekniska utvecklingen går snabbt i yrket. Ett vanligt krav är nu att medicinska sekreterare ska kunna hantera datoriserade journalsystem och databaser. Det finns flera utbildningar till medicinsk sekreterare/vårdadministratör på yrkeshögskolan.

I siffror

  • 2
  • 3
  • 2
  • 1
  • 0
Medianlön i landstingen (partsgemensam statistik 2013)
  • 1
  • 4
  • 6
  • 0
  • 0
Så många medicinska sekreterare arbetar i landstingen
Arbetsuppgifterna inom vårdadministration på sjukhus och vårdcentraler har förändrats oerhört mycket på senare år. Idag finns ingen utbildning som täcker behovet. Därför har ett nationellt nätverk bildats med syftet att ta fram en vårdadministrativ utbildning som klarar dagens krav. 
21 november 2001
<P>Läkarsekreterarna i Lund och Landskrona får 4,5 procents lönelyft. Det innebär ungefär 700 kronor mer i månaden, och SKTFs ombud är nöjd. </P>
20 november 2001
<P>Mängder av känslig information försvann när datorerna på socialtjänsten i Umeå havererade i förra veckan. Haveriet har anmälts till Socialstyrelsen och utreds nu av konsulter från WM-data och kommunens IT-tekniker.</P>
23 oktober 2001

Sidor