Medicinsk sekreterare

Medicinska sekreterare har varierande arbetsuppgifter på sjukhus, vårdcentraler och inom företagshälsovård. Att skriva patientjournaler och svara för hanteringen av dem är några vanliga arbetsuppgifter. De ska också ge service till patienter och personal på kliniken/vårdcentralen. Ibland ingår även kassa- och receptionsarbete. Den tekniska utvecklingen går snabbt i yrket. Ett vanligt krav är nu att medicinska sekreterare ska kunna hantera datoriserade journalsystem och databaser. Det finns flera utbildningar till medicinsk sekreterare/vårdadministratör på yrkeshögskolan.

I siffror

  • 2
  • 3
  • 2
  • 1
  • 0
Medianlön i landstingen (partsgemensam statistik 2013)
  • 1
  • 4
  • 6
  • 0
  • 0
Så många medicinska sekreterare arbetar i landstingen
Kalmar läns landsting kan bli landets första landsting som erbjuder flera lediga dagar i utbyte mot semesterdagstillägget. Det gäller i så fall enbart Visions medlemmar.
5 februari 2014
Det kollektivavtal som Vision tecknade med journalbyrån Conscriptor håller nu på att utvärderas. Frågan är om de 18 500 rader som de medicinska sekreterarna ska skriva för att få sin grundlön är en rimlig nivå.
31 januari 2014
Arbetsgivaren hade rätt att avskeda en medicinsk sekreterare på grund av samarbetsproblem. Det anser Arbetsdomstolen, trots att Vision menar att anklagelserna var felaktiga.
29 januari 2014
Gävleborgs landsting får inte samla in uppgifter om personalen från de generella alkoholtester som arbetsgivaren ville börja med hösten 2012. Det har Datainspektionen nu beslutat.
27 januari 2014
Hälften av läkarnas arbetstid i Uppsala läns landsting går åt till administrativt arbete. Nu kräver läkarfacket att fler medicinska sekreterare anställs.
22 januari 2014
Nätverket för medicinska sekreterare i Västra Götaland och Halland for till Danmark för att skåda framtiden. De mötte yrkeskolleger som mobiliserade för en framtid helt utan journalskrivning.
21 januari 2014
De har tröttnat på besparingar och flyttkaos. Som motdrag har anställda i Region Skåne bildat ett nytt parti. Mariela Hofman, medicinsk sekreterare och skyddsombud för Vision, sitter i den färska styrelsen.
13 december 2013
Hon tar blodprover, lägger om sår och spolar öron. Men några läkardiktat skriver inte längre Hege Nordheim, medicinsk sekreterare i Norge. Snittlönen för yrket är nästan 13000 kronor högre än i Sverige.
11 december 2013
Varannan anställd på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg skulle inte rekommendera någon annan att jobba där. Det visar en medarbetarenkät.
9 december 2013
Läkarnas tid måste användas bättre. Administrativa uppgifter kan tas över av annan personal, till exempel medicinska sekreterare. Det konstateras i en färsk statlig rapport.
4 december 2013
Landstingsledningen i Jönköping vill ändra ersättningssystemet till vårdcentraler. Men förslaget innebär att personal riskerar att förlora sina jobb, menar Visions ordförande.
26 november 2013
Diskrimineringsombudsmannen, DO, inleder nu en granskning av landstingens arbete för jämställda löner. Närmare 200 000 arbetstagare, däribland läkarsekreterare, administratörer och tandsköterskor omfattas.
25 november 2013
Stockholms läns landsting tillsätter en fjärde extern utredning om huruvida sjukjournalerna läckt ut. Det beslutade arbetsutskottet i landstinget i dag.
5 november 2013
En miljon kronor och fyra begagnade ambulanser. Det fick Region Skåne av ett konkursat ambulansföretag i en förlikning. Från början krävde regionen 21,4 miljoner kronor för bland annat ett förskott som företaget fått.
5 november 2013
Stockholms läns landstings journalsystem Take Care låg öppet under åtta månader. Trots misstankar om obehörigt intrång gjordes ingen polisanmälan.
30 oktober 2013

Sidor