Medicinsk sekreterare

Medicinska sekreterare har varierande arbetsuppgifter på sjukhus, vårdcentraler och inom företagshälsovård. Att skriva patientjournaler och svara för hanteringen av dem är några vanliga arbetsuppgifter. De ska också ge service till patienter och personal på kliniken/vårdcentralen. Ibland ingår även kassa- och receptionsarbete. Den tekniska utvecklingen går snabbt i yrket. Ett vanligt krav är nu att medicinska sekreterare ska kunna hantera datoriserade journalsystem och databaser. Det finns flera utbildningar till medicinsk sekreterare/vårdadministratör på yrkeshögskolan.

I siffror

  • 2
  • 3
  • 2
  • 1
  • 0
Medianlön i landstingen (partsgemensam statistik 2013)
  • 1
  • 4
  • 6
  • 0
  • 0
Så många medicinska sekreterare arbetar i landstingen
I nya Psykiatrins hus vid Akademiska sjukhuset i Uppsala sitter personalen i kontorslandskap. Nu utreder IVO om det finns risk att sekretessen bryts i sådan arbetsmiljö.
22 maj 2014
Gilbert Tribo (FP) är regionråd i Skåne och ordförande för nyligen startade beredningen för minskad byråkrati, förenklingskommissionen.
19 maj 2014
På kirurgen i Kalmar sätter man patienten i centrum när administrationen ska kartläggas. Målet är att den vårdande personalen ska få mer tid till patienterna.
19 maj 2014
De politiska makthavarna är eniga om att vårdande personal lägger för mycket tid på administration. Men vad gör man åt det, och ska det anställas fler medicinska sekreterare? Tidningen Vision har kartlagt vad som är på gång i landstingen för att rätt personal ska göra rätt sak.
19 maj 2014
Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås har skriande brist på medicinska sekreterare och den nya utbildningen på Yrkeshögskolan har blivit en succé. Över 300 personer har sökt de 25 platserna.
29 april 2014
Landstinget Kronobergs beslut att inte låta patienter betala kontant vid vårdcentralerna strider mot lagen. Det slår kammarrätten fast i en dom.
28 april 2014
Landstinget i Stockholm kritiserar flera privata husläkarmottagningar för brister i fakturering och journalföring. Två har fått krav på sig att betala tillbaka felaktiga ersättningar.
23 april 2014
Landstinget Blekinge läxades nyligen upp av Diskrimineringsombudsmannen, DO, på grund av osakliga löneskillnader mellan könen. Nu får även landstingen i Dalarna och Östergötland på pälsen för att de misskött lönekartläggningarna.
10 april 2014
Läkarsekreterarna och tandsköterskorna i Blekinge har lägre medianlöner än hjälpmedelstekniker. En löneskillnad som Diskrimineringsombudsmannen, DO, bedömer som osaklig.
4 april 2014
På ögonkliniken i Växjö gör läkarna och sjuksköterskorna nästan ingen administration. De medicinska sekreterarna har under många år tagit över deras uppgifter. Resultat: Alla gör rätt sak.
27 mars 2014
Läkarna är eniga – det behövs fler medicinska sekreterare för att råda bot på den växande administrationen. Det visar en undersökning som Tidningen Vision har gjort bland samtliga lokala läkarföreningar i landet.
27 mars 2014
Löneskillnaderna mellan nyanställda och dem med många års erfarenhet måste öka. Det slår Landstinget i Uppsala fast. Nu ska det utredas vilka yrken som ska prioriteras.
26 mars 2014
En stor genomgång av vårdpersonalens administrativa uppgifter är på gång i Landstinget i Uppsala län. Syftet är att frigöra mer tid till patienter.
4 mars 2014
Det blir inga slumpvisa alkoholtester på personalen i Gävleborgs landsting. Landstinget skrotar hela projektet efter Datainspektionens hårda kritik.
27 februari 2014
Röststyrd diktering – där datorn i stället för den medicinska sekreteraren skriver ut journaldiktat – blir vanligare i svensk sjukvård. Främst används det på röntgenklinikerna.
18 februari 2014

Sidor