Kurator

Generellt är kuratorns uppgift att genom samtal ge stöd till människor och hjälpa dem att finna lösningar på problem. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på var man jobbar. Skolkuratorn ger stöd till elever. Sjukhuskuratorn har stödsamtal med patienter, men har också kontakt med anhöriga och kan göra utredningar om rehabilitering. Den som vill bli kurator läser socionomprogrammet på högskolan. Utbildningen är 3,5 år. Förutom socionomexamen har kuratorer ofta också vidareutbildning i socialt arbete.

I siffror

  • 2
  • 9
  • 9
  • 0
  • 0
Medianlön för kuratorer i landstingen (Partsgemensam statistik 2013)
  • 6
  • 6
  • 0
  • 0
Så många kuratorer finns det i kommuner (2600) och landsting (4000)
Tranemo kommun har anlitat väktare för att skydda en anställd i socialtjänsten som blivit mordhotad.
2 september 2005
Sedan i februari arbetar flera anställda vid socialförvaltningen i Tingsryd enligt arbetstidsschemat 3-3. Efter en utvärdering har modellen nu modifierats för att passa socialtjänsten och bättre.
1 september 2005
1 067 188 personer fick sin försörjning genom bidrag förra året. Det är en ökning med 3 procent jämfört med 2003.
30 augusti 2005
Många akademiker är missnöjda med den offentliga sektorn som arbetsgivare. I en ny TEMO-undersökning svarar varannan att den offentliga sektorn inte kommer att vara attraktiv för framtidens akademiker.
30 augusti 2005
Biståndshandläggare tvingas ofta gå en svår balansgång mellan lagens krav och otillräckliga resurser. Det bekräftas i en ny rapport från Stiftelsen Äldrecentrum.
25 augusti 2005
Trots en allt äldre befolkning minskar antalet färdtjänsttillstånd kraftigt. Antalet färdtjänstresor per individ minskar också. Det visar färsk statistik från Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA.
11 augusti 2005
I måndags hittades en äldre kvinna avliden i sitt hem i Sundsvall. Nu har hemtjänsten varslat tre anställda om uppsägning för att de struntade i att försöka få kontakt med kvinnan eller underrätta hennes anhöriga.
15 juli 2005
Katrineholms kommun bantar flyktingmottagningen vilket kan leda till att tre flyktingsekreterare förlorar jobben. SKTF protesterar mot neddragningarna.
14 juli 2005
Rutinerna när det gäller integritetskänsliga uppgifter är alldeles för dåliga på många av landets socialförvaltningar. Det anser Datainspektionen.
7 juli 2005
Personalen på Vallby servicehus i Västerås lämnade ut uppgifter till TV-pejlare om vilka boende som hade TV. Nu riktar Justitieombudsmannen, JO, kritik mot personalen på servicehuset.
29 juni 2005
Det blir allt vanligare att kommunerna bara hjälper de äldre med det medicinska och praktiska medan psykiska och sociala behov lämnas år sidan. Det visar en sammanställning från Socialstyrelsen.
27 juni 2005
Elva kvinnor anställda på Malmös Kriscentrum för våldsutsatta kvinnor och deras barn har anmält kommunen för lönediskriminering.
23 juni 2005
Regeringens satsning på drygt 47 miljoner kronor för att stimulera forskning och utveckling inom äldreområdet har resulterat i 18 nya FoU-centra. En positiv effekt för de äldre märks redan, enligt Socialstyrelsen.
17 juni 2005
Förra året betalade Stockholms stad ut drygt 1,1 miljarder kronor i socialbidrag. Det är en ökning med över 9 procent jämfört med 2003.
15 juni 2005
62 enhetschefer inom äldreomsorgen och LSS i Falun får 1 800 kronor mer i månaden. Det blir resultatet av en lönekartläggning i kommunen.
15 juni 2005

Sidor