Kurator

Generellt är kuratorns uppgift att genom samtal ge stöd till människor och hjälpa dem att finna lösningar på problem. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på var man jobbar. Skolkuratorn ger stöd till elever. Sjukhuskuratorn har stödsamtal med patienter, men har också kontakt med anhöriga och kan göra utredningar om rehabilitering. Den som vill bli kurator läser socionomprogrammet på högskolan. Utbildningen är 3,5 år. Förutom socionomexamen har kuratorer ofta också vidareutbildning i socialt arbete.

I siffror

  • 2
  • 9
  • 9
  • 0
  • 0
Medianlön för kuratorer i landstingen (Partsgemensam statistik 2013)
  • 6
  • 6
  • 0
  • 0
Så många kuratorer finns det i kommuner (2600) och landsting (4000)
Flera kommuner på Österlen har under dagen evakuerat äldre personer som behöver hemtjänst. Orsaken är det hårda ovädret som nu har dragit in över södra Skåne.
28 december 2005
Kommunerna Älmhult, Markaryd och Ljungby bildar en gemensam nämnd och förvaltning för familjerättsfrågor. Samarbetet startar vid årsskiftet.
21 december 2005
Jan Bennet, föreståndare på Boda familjecentrum i Borås, får utmärkelsen Årets Qrage. Han får priset för sitt kunniga, engagerade och ibland kontroversiella arbete.
13 december 2005
Äldreomsorgen är inte så väl utbyggd i Sverige som många tror. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet.
22 november 2005
Socialförvaltningen i Stockholms stad har långt framskridna planer på att bygga ett vårdhem i Riga där unga svenska narkomaner ska kunna få vård. Förvaltningen räknar med att vårdkostnaderna kommer att halveras.
21 november 2005
Elva kvinnor som jobbar på Malmös Kriscentrum för våldsutsatta kvinnor får höjda löner efter en anmälan till JämO. Efter tre år får de lika mycket betalt som männen som jobbar på Kriscentrum för män.
18 november 2005
Kommunerna i Västra Götalands län jobbar inte tillräckligt effektivt med mångfaldsfrågor. Det visar en undersökning som länsstyrelsen har gjort.
7 november 2005
Den omtalade vårdskandalen i Karlshamns kommun där nio anställda stängdes av från jobbet får nu sitt efterspel. Ingen avskedas men sex anställda kommer att placeras om.
27 oktober 2005
Det är svårt att lyckas med renodlade arbetsmiljöprojekt inom äldreomsorgen, men det går betydligt bättre om man kan visa att de är ekonomiskt lönsamma. Det visar en ny forskarrapport.
19 oktober 2005
Riksdagens socialutskott vill att staten ska ta över kommunernas del av assistansersättningen till personer med funktionshinder.
14 oktober 2005
I slutet av september stängdes nio anställda på ett äldreboende i Karlshamn av från jobbet efter misstankar om vanvård. Nu kräver fackförbundet Kommunal kommunen på skadestånd.
11 oktober 2005
Hedemora kommun har hamnat i en rättslig konflikt med elva andra dalakommuner. Tvisten gäller vem som ska betala ersättning till ett 60-tal funktionshindrade.
11 oktober 2005
Individ- och familjeomsorgen i Tingsryds kommun, som har provat att jobba efter 3-3-schemat, går tillbaka till vanliga arbetstider. Tråkigt, tycker familjeterapeuten Rosita Morin.
30 september 2005
Nästan hälften av de insatser i hemtjänsten som biståndsbedömarna beslutar om genomförs inte. Det framgår av en ny undersökning från Socialstyrelsen, som omfattar 8 000 anställda och 15 000 äldre och funktionshindrade.
29 september 2005
Vetlanda kommun vill låta fyra SKTFare byta yrkestitel från socialassistent till socialsekreterare. Men Akademikerförbundet SSR protesterar och har anmält kommunen till länsstyrelsen.
27 september 2005

Sidor