Kurator

Generellt är kuratorns uppgift att genom samtal ge stöd till människor och hjälpa dem att finna lösningar på problem. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på var man jobbar. Skolkuratorn ger stöd till elever. Sjukhuskuratorn har stödsamtal med patienter, men har också kontakt med anhöriga och kan göra utredningar om rehabilitering. Den som vill bli kurator läser socionomprogrammet på högskolan. Utbildningen är 3,5 år. Förutom socionomexamen har kuratorer ofta också vidareutbildning i socialt arbete.

I siffror

  • 2
  • 9
  • 9
  • 0
  • 0
Medianlön för kuratorer i landstingen (Partsgemensam statistik 2013)
  • 6
  • 6
  • 0
  • 0
Så många kuratorer finns det i kommuner (2600) och landsting (4000)
I Gnosjö kommun ansvarar två områdeschefer för över 100 anställda var inom äldreomsorgen. Nu hotar Arbetsmiljöverket med ett vite på 50 000 kronor om socialnämnden inte anställer fler chefer.
19 april 2006
Regeringen bereder just nu frågan om Folkhälsoinstitutet ska kunna överklaga kommunernas beslut i alkoholärenden. Sveriges Kommuner och Landsting säger nej till förslaget.
12 april 2006
De fyra socialassistenterna i Vetlanda som sktftidningen.nu har skrivit om vid flera tillfällen får byta titel till socialsekreterare. Därmed går kommunen emot länsstyrelsen som anser att de borde ha mer akademisk utbildning.
4 april 2006
Trots att de flesta i Sverige har fått det bättre i Sverige under de senaste tio åren är det fler som står utanför arbetsmarknaden och de sociala skyddssystemen. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.
28 mars 2006
Socialförvaltningen i Härjedalens kommun har under ett antal år gått back med 59 miljoner kronor. För att få balans i ekonomin bör kommunen enligt en konsultrapport skära bort 51 tjänster.
27 mars 2006
Bra omvårdnad men påtagliga brister i den sociala omsorgen. Många sitter mest och väntar på måltiderna, skriver länsstyrelsen efter fem års granskning av äldreomsorgen i Stockholms län.
24 mars 2006
Påfrestningarna på personalen vid behandlingshem är stor. Det visar en undersökning som Arbetsmiljöverket har gjort på 19 behandlingshem i Värmland, Västmanland och Örebro. Alla utom fyra fick anmärkningar.
16 mars 2006
Akademikerförbundet SSR har beslutat att utesluta en medlem på grund av denne är aktiv i Sverigedemokraterna. SSR:s förbundsstyrelse anser att partiets åsikter är helt oförenliga med förbundets värderingar.
15 mars 2006
Lång erfarenhet och 35 års tjänstgöring räcker inte för att en assistent ska få utföra samma sysslor som en socialsekretare. Det slår Länsstyrelsen i Jönköping fast.
10 mars 2006
Säkerheten för de socialsekreterare på Gotland som jobbar med försörjningsstöd, barn- och familjeärenden behöver förbättras. Det har Arbetsmiljöverket kommit fram till.
2 mars 2006
En omfattande kartläggning från Socialstyrelsen visar att antalet personer som saknar bostad har ökat de senaste åren. Ökningen är särskilt påtaglig bland kvinnor och personer med utländsk bakgrund.
31 januari 2006
Säkerhetspolisen, Säpo, vill prova nya metoder och vill bland annat använda sig av uppgiftslämnare inom socialtjänsten och skolan. Förslaget möter kritik från flera håll.
24 januari 2006
Socialtjänsten i Stockholm ska öppna en mottagning för spelberoende ungdomar. Verksamheten, som startar på Maria ungdom i höst, är ett försök.
5 januari 2006
Socialstyrelsen har fördelat 9,4 miljoner kronor för att fortsätta bygga upp och utveckla så kallade FoU-centra på äldreomsorgen. 27 verksamheter får dela på pengarna för 2006.
3 januari 2006
Två hemvårdare som varslades om uppsägning efter att en vårdtagare avlidit får behålla jobben. Socialtjänsten tvingas ta tillbaka varslen efter en central förhandling.
29 december 2005

Sidor