Kurator

Generellt är kuratorns uppgift att genom samtal ge stöd till människor och hjälpa dem att finna lösningar på problem. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på var man jobbar. Skolkuratorn ger stöd till elever. Sjukhuskuratorn har stödsamtal med patienter, men har också kontakt med anhöriga och kan göra utredningar om rehabilitering. Den som vill bli kurator läser socionomprogrammet på högskolan. Utbildningen är 3,5 år. Förutom socionomexamen har kuratorer ofta också vidareutbildning i socialt arbete.

I siffror

  • 2
  • 9
  • 9
  • 0
  • 0
Medianlön för kuratorer i landstingen (Partsgemensam statistik 2013)
  • 6
  • 6
  • 0
  • 0
Så många kuratorer finns det i kommuner (2600) och landsting (4000)
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, HomO, har stämt Umeå kommun. HomO menar att kommunen har diskriminerat tre lesbiska par där den ena partnern ansökt om att få adoptera den andres biologiska barn.
15 september 2006
Alvesta kommun i Småland har utsetts till Årets tillgänglighetskommun 2005. Kommunen får utmärkelsen för att den målmedvetet jobbar med att göra samhället mer tillgängligt för rörelsehindrade.
14 september 2006
Regeringen har nu skickat ett lagförslag som ska förebygga brott mot barn på remiss. Lagförslaget innebär att en utredning ska göras varje gång ett barn dör till följd av ett brott.
12 september 2006
Regeringen har beslutat att inrätta ett nationellt kompetenscentrum för vård och omsorg om äldre. Kompetenscentret ska fungera som en länk mellan forskning och praktik.
4 september 2006
Socialnämnden i Härjedalen har nu beslutat att ta bort 51 tjänster för att komma till rätta med det stora budgetunderskottet. Vissa övertaliga kommer att få jobb i en vikariepool.
4 september 2006
Den 28 augusti stod drygt 1 700 personer i kö till en introduktionsplats i en kommun. Det är en minskning sedan i maj då 2 300 köade. Integrationsverket bedömer att köerna kommer att fortsätta minska.
1 september 2006
Ett par hembesök från en distriktssköterska eller hemtjänstassistent gör att pensionärer lever längre, mår bättre och behöver mindre sjukvård. Det visar en studie från Umeå universitet.
1 september 2006
För att stärka det professionella sociala arbetet föreslår SKTF att en ny lag införs inom socialtjänsten – Lex Realia.
24 augusti 2006
Säkerheten och kvaliteten på privata äldreboenden i Skåne är bra. Det visar en granskning som länsstyrelsen har gjort.
21 augusti 2006
Tio anställda på individ- och familjeomsorgen i Ludvika kommer i höst att börja studera i Tromsö i Norge, 150 mil från kommunen. Under fyra terminer ska de gå en magisterutbildning på universitetet.
18 augusti 2006
Psykiskt funktionshindrade har svårast att få hjälp men barnavårdsutredningarna har blivit bättre. Det visar Socialstyrelsens och länsstyrelsernas granskning av kommunernas socialtjänster.
16 juni 2006
19 kommunpolitiker i Älmhult och Alvesta anklagas för att ha begått tjänstefel då de gett alkoholtillstånd till restauranger och caféer som inte uppfyllde lagens krav.
13 juni 2006
De nio anställd på barn- och ungdomspsykiatrimottagningen, BUP, i Mjölby tar över verksamheten från Östergötlands landsting. Alla i personalen blir delägare och ska driva mottagningen som ett aktiebolag.
31 maj 2006
Hur mycket personal krävs på ett demensboende på natten, måste det finnas personal på varje våningsplan eller räcker det med rörelselarm? Den frågan vill Länsstyrelsen i Stockholm att Regeringsrätten ska avgöra.
4 maj 2006
Rörelselarm kan i vissa fall få ersätta nattpersonal på äldreboenden. Det slår kammarrätten i Stockholm fast i en dom.
19 april 2006

Sidor