Kurator

Generellt är kuratorns uppgift att genom samtal ge stöd till människor och hjälpa dem att finna lösningar på problem. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på var man jobbar. Skolkuratorn ger stöd till elever. Sjukhuskuratorn har stödsamtal med patienter, men har också kontakt med anhöriga och kan göra utredningar om rehabilitering. Den som vill bli kurator läser socionomprogrammet på högskolan. Utbildningen är 3,5 år. Förutom socionomexamen har kuratorer ofta också vidareutbildning i socialt arbete.

I siffror

  • 2
  • 9
  • 9
  • 0
  • 0
Medianlön för kuratorer i landstingen (Partsgemensam statistik 2013)
  • 6
  • 6
  • 0
  • 0
Så många kuratorer finns det i kommuner (2600) och landsting (4000)
Andelen arbetsgivare som sökt efter folk under det senaste året har ökat. Det råder också brist på fler yrkesgrupper i år jämfört med förra året. Det visar Statistiska centralbyrån senaste prognos.
6 december 2006
Nästan 80 procent av socionomerna som avslutade sina högskolestudier för omkring tre år sedan har i dag ett jobb inom det yrkesområde som de utbildats för. Det visar färska siffror från Statistiska centralbyrån.
5 december 2006
Länsstyrelsen i Stockholm riktar hård kritik mot att flera kommuner i länet slarvar med inspektionerna av privatdrivna hem för vård och boende, så kallade HVB-hem.
4 december 2006
Omkring 370 000 personer har under det senaste året varit sjukskrivna på grund av besvär som de fått av jobbet. Det visar nya siffror från Arbetsmiljöverket.
15 november 2006
Socialförvaltningen i Boden måste spara eftersom den har gått back. Nu har ett beslut fattats som innebär att verksamheten ska skäras ner med 13 heltidstjänster och att ett äldreboende läggs ner.
13 november 2006
Män som har typiska kvinnoyrken får oftare psykiska besvär än vad män i allmänhet får.
10 november 2006
Personalomsättningen inom äldreomsorgen minskar liksom sjukfrånvaron. Det visar en ny rapport från Sveriges Kommuner och Landsting.
7 november 2006
Antalet hemlösa i Malmö ökar och uppgår nu till 849 personer. Det är det högsta antalet som har noterats sedan räkningen började.
6 november 2006
Äldreboendet Landbogården i Åsaka utanför Trollhättan har fått ärva 879 000 kronor. En kvinna har testamenterat pengarna som ska gå till ”de äldres och personalens trivsel”.
26 oktober 2006
Färre än hälften av landets 290 kommuner vet vad de ska göra med unga som hoppat av gymnasiet. Det visar en studie från Skolverket.
23 oktober 2006
Socialförvaltningen i Boden har gått 18 miljoner kronor back. För att spara pengar överväger kommunen nu att dra ner verksamheten med 40 tjänster.
23 oktober 2006
Efter förra veckans larm om att Skellefteå kommun inte kan ta emot färdigbehandlade åldringar lovar nu kommunen att ta fram fler platser på korttidsboenden.
16 oktober 2006
Tre av tio socialsekreterare har blivit hotade på jobbet under det senaste året och nästan var femte har funderat på att byta jobb på grund av våld och hot. Det visar en undersökning som SKTF har gjort.
11 oktober 2006
Funktionshindrade utsätts för alla möjliga slags brott - till exempel stöld och misshandel - men brotten benämns som något annat och polisanmäls inte. Det visar ännu opublicerad forskning.
9 oktober 2006
Socialstyrelsen, facken och arbetsgivarna kan inte enas om vilka krav på utbildning man ska ställa på personal inom socialtjänsten. Nu hoppar Sveriges Kommuner och Landsting av samarbetet.
18 september 2006

Sidor