Kurator

Generellt är kuratorns uppgift att genom samtal ge stöd till människor och hjälpa dem att finna lösningar på problem. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på var man jobbar. Skolkuratorn ger stöd till elever. Sjukhuskuratorn har stödsamtal med patienter, men har också kontakt med anhöriga och kan göra utredningar om rehabilitering. Den som vill bli kurator läser socionomprogrammet på högskolan. Utbildningen är 3,5 år. Förutom socionomexamen har kuratorer ofta också vidareutbildning i socialt arbete.

I siffror

  • 2
  • 9
  • 9
  • 0
  • 0
Medianlön för kuratorer i landstingen (Partsgemensam statistik 2013)
  • 6
  • 6
  • 0
  • 0
Så många kuratorer finns det i kommuner (2600) och landsting (4000)
Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson (kd) vill införa en boendegaranti för äldre. Det sa hon idag på SKTFs seminarium om äldreomsorg och socialtjänst.
29 maj 2007
En alkohol- och drogterapeut som jobbade på ett behandlingshem blev plötsligt avskedad efter anklagelser om arbetsvägran och illojal konkurrens. Men SKTF anser att beskyllningarna är felaktiga och att medlemmen ska få skadestånd för avskedandet.
22 maj 2007
För andra året i rad delar det fackliga studerandesamarbetet Tria ut uppsatsstipendier. Tanken är att tävlingen ska uppmuntra studenter att skriva om frågor som kan påverka och bidra till ett bättre och sundare arbetsliv.
14 maj 2007
Rekordmånga anmäls för bidragsfusk av Försäkringskassan. Vanligaste är att föräldrar fuskar när det gäller vård av sjukt barn.
11 maj 2007
Drygt två tredjedelar av socialsekreterarna som arbetar med ärenden som rör barn och unga har högst tre års arbetslivserfarenhet. Många saknar också vidareutbildning.
7 maj 2007
Socialsekreterarna i Eskilstuna är så stressade att de inte kan göra sitt jobb och följa lagen som styr socialtjänsten. Nu kräver de att deras arbetssituation förändras.
26 april 2007
Vetlanda kommun ska låta oberoende utredare granska socialförvaltningens agerande i det uppmärksammade fallet med ”Louise”. Socialchefen Ola Götesson och två politiker i socialnämnden stängs av tills vidare.
23 april 2007
Ett 40-tal socialsekreterare i Falkenberg får i snitt 1 600 kronor mer i månaden. Lönehöjningen ska förhindra att socialsekreterarna slutar och börjar jobba i grannkommunerna.
20 april 2007
Efter ett uppmärksammat inslag i Uppdrag granskning i Sveriges Television avgår nu familjesektorns chef i Vetlanda, Boo Hedbrant.
12 april 2007
Invandrarna måste få jobb snabbare anser regeringen som satsar en miljard på bidrag till kommuner och arbetsgivare.
5 april 2007
10 av 21 landsting kan inte erbjuda heroinmissbrukare behandling med subutex och metadon i tid. Det visar en undersökning från Mobilisering mot narkotika.
25 januari 2007
Det är stora skillnader när det gäller kommunernas kostnader för socialtjänsten. Det visar en kartläggning som Socialstyrelsen har gjort.
18 januari 2007
Få barn till arbetare läsare vidare, men på utbildningar i social omsorg är arbetarbarnen fler än på många andra håll.
20 december 2006
SKTF-medlemmen sades upp från sin tjänst i Stockholm stad efter anklagelser om arbetsvägran och illojalitet mot arbetsgivaren. Nu stämmer SKTF kommunen inför Arbetsdomstolen och kräver ett skadestånd på 180 000 kronor.
18 december 2006
Högskolan i Gävle har slutligen fått rätt att utfärda socionomexamen. För två år sedan fick utbildningen hård kritik för att man inte tydligt upplyste eleverna om att man inte hade examensrätt.
13 december 2006

Sidor