Kurator

Generellt är kuratorns uppgift att genom samtal ge stöd till människor och hjälpa dem att finna lösningar på problem. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på var man jobbar. Skolkuratorn ger stöd till elever. Sjukhuskuratorn har stödsamtal med patienter, men har också kontakt med anhöriga och kan göra utredningar om rehabilitering. Den som vill bli kurator läser socionomprogrammet på högskolan. Utbildningen är 3,5 år. Förutom socionomexamen har kuratorer ofta också vidareutbildning i socialt arbete.

I siffror

  • 2
  • 9
  • 9
  • 0
  • 0
Medianlön för kuratorer i landstingen (Partsgemensam statistik 2013)
  • 6
  • 6
  • 0
  • 0
Så många kuratorer finns det i kommuner (2600) och landsting (4000)
Socialstyrelsen har utsett två nationella kompetenscentra inom demens- och anhörigfrågor.
16 oktober 2007
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO, stämmer Torsås kommun på 150 000 kronor. DO anser att en anställd med romsk bakgrund blivit trakasserad jobbet.
15 oktober 2007
Länsstyrelsen i Blekinge ska granska socialtjänsten i Karlskrona efter dödsskjutningen av en 15-årig pojke i helgen.
10 oktober 2007
I fredags bombhotades en tjänsteman på socialkontoret i Kalmar, vilket ledde till att kontoret stängdes. Nu har socialkontoret öppnat igen.
8 oktober 2007
Polisen har beslutat att utrymma socialkontoret efter att hot riktats mot socialtjänsten i Kalmar.
5 oktober 2007
Tunga lyft, stressiga resor och slitsamma arbetsställningar. Nu ska Arbetsmiljöverket granska hur arbetsmiljön ser ut för hemtjänstpersonal och personliga assistenter.
27 september 2007
Det är kommunernas ekonomi snarare än de gamlas behov som avgör vilken vård och omsorg de får. Det framgår av en intervjuundersökning med 350 biståndsbedömare som SKTF har gjort.
18 september 2007
Under nio månader ska ett hemtjänstlag i en av Göteborgs stadsdelar få träna på schemalagd arbetstid. Projektet ska sedan utvärderas.
23 augusti 2007
Det är stor efterfrågan på investeringsstödet för äldrebostäder som infördes i somras. Hittills har 40 kommuner ansökt om bidrag på sammanlagt nästan 173 miljoner kronor.
20 augusti 2007
Hot, våld och hög arbetsbelastning är stora arbetsmiljöproblem för personalen i socialtjänsten. Vid en riksomfattande granskning där Arbetsmiljöverket gjorde 400 inspektioner ställde inspektörerna över 1 300 krav på åtgärder.
14 augusti 2007
Regeringen har beslutat att satsa 50 miljoner kronor på att motverka mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och våld i samkönade relationer. Pengarna ska bland annat användas till att utbilda kommunanställda i att förebygga våld.
26 juli 2007
I våras omhändertogs en åtta månader gammal flicka av socialtjänsten i Nykvarn. Föräldrarna, som menar att det var fel, har därför polis- och JO-anmält kommunen.
19 juli 2007
Socialtjänstens barnavårdsutredningar har blivit allt bättre. En granskning som länsstyrelsen har gjort i Stockholms län visar att socialtjänsten har blivit bättre på att lyssna på barnen.
27 juni 2007
Sju ledamöter och två ersättare i Vetlandas socialnämnd avgår efter att nämnden nekades ansvarsfrihet av kommunfullmäktige i går kväll.
21 juni 2007
Det är stora skillnader i kvalitet mellan kommunernas äldreomsorg. Små och medelstora kommuner är bättre än de stora. Tre av de högst rankade kommunerna har färre än 15 000 invånare.
18 juni 2007

Sidor