Kurator

Generellt är kuratorns uppgift att genom samtal ge stöd till människor och hjälpa dem att finna lösningar på problem. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på var man jobbar. Skolkuratorn ger stöd till elever. Sjukhuskuratorn har stödsamtal med patienter, men har också kontakt med anhöriga och kan göra utredningar om rehabilitering. Den som vill bli kurator läser socionomprogrammet på högskolan. Utbildningen är 3,5 år. Förutom socionomexamen har kuratorer ofta också vidareutbildning i socialt arbete.

I siffror

  • 2
  • 9
  • 9
  • 0
  • 0
Medianlön för kuratorer i landstingen (Partsgemensam statistik 2013)
  • 6
  • 6
  • 0
  • 0
Så många kuratorer finns det i kommuner (2600) och landsting (4000)
<P>Det har varit en framgångsrik dag för Marie. Först 900 spänn för samlag. Sedan ännu ett för 700. Hon har redan överskridit de 1500 kronorna som hon minst behöver varje dag och klockan är bara halv sex på kvällen. Och detta trots att det är en regnig måndagskväll i april.</P>
23 oktober 2001
Över hälften av landets kommuner saknar program för tillgänglighet för funktionshindrade. Över hälften av kommunerna har inte undersökt hur tillgängligheten till allmänna platser och lokaler ska förbättras. Många kommuner har inte ens ambitionen att bli tillgängliga. Det visar en rapport som Handikappombudsmannen överlämnat till regeringen
23 oktober 2001
För att klara äldreomsorgen i framtiden krävs kraftiga satsningar på ungdoms- och vuxenutbildningar med inriktning på vård och omsorg. Det framgår av en rapport som Kommunförbundet presenterar idag.
9 oktober 2001

Sidor