Kurator

Generellt är kuratorns uppgift att genom samtal ge stöd till människor och hjälpa dem att finna lösningar på problem. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på var man jobbar. Skolkuratorn ger stöd till elever. Sjukhuskuratorn har stödsamtal med patienter, men har också kontakt med anhöriga och kan göra utredningar om rehabilitering. Den som vill bli kurator läser socionomprogrammet på högskolan. Utbildningen är 3,5 år. Förutom socionomexamen har kuratorer ofta också vidareutbildning i socialt arbete.

I siffror

  • 2
  • 9
  • 9
  • 0
  • 0
Medianlön för kuratorer i landstingen (Partsgemensam statistik 2013)
  • 6
  • 6
  • 0
  • 0
Så många kuratorer finns det i kommuner (2600) och landsting (4000)
<P>Över 100 jobb hotas när vård- och omsorgsförvaltningen i Lund tvingas spara.&nbsp;Ett 20-tal&nbsp;SKTFare, som bland annat arbetar som värdinnor och kuratorer, berörs av tjänstemännens sparförslag.</P>
23 november 2001
<P>Kommunen i Hallstahammar måste spara pengar och planerar att dra in en av fältassistenterna. Centerpartisten och företagaren Sigward Eriksson tycker att näringslivet ska gripa in och finansiera fältassistenten.</P>
22 november 2001
<P>Tio socialkonslulenter på Länsstyrelsen i Malmö nöjer sig inte med arbetsdomstolens dom om att de inte är lönediskriminerade. Nu begär de, tillsammans med Akademikerförbundet SSR, resning i Högsta domstolen.</P>
21 november 2001
<P>Akademikerförbundet SSR förlorade i dag ett stort jämställdhetsmål i arbetsdomstolen. SSR ansåg att Länsstyrelsen i Malmö bröt mot jämställdhetslagen när två nyanställda manliga socialkonsulenter fick högre lön än tio kvinnor som redan var anställda.</P>
21 november 2001
<P>SKTF har nu skärpt tonen mot socialnämnden i Trelleborg. Om inte arbetsmiljön på förvaltningen förbättrats före början av januari kommer man att stänga flera arbetsplatser.</P>
21 november 2001
<P>Polisen har inlett en förundersökning av fallet med det gravt vanvårdade 72-åriga dementa kvinnan på ett äldreboende i Landskrona. Ingen enskild person är delgiven misstanke om brott.</P>
16 november 2001
<P>Ett antal anställda på ett äldreboende i Landskrona misstänks för brott. Fallet handlar om en svårt vanvårdad 72-årig kvinna som hade larver i ett trycksår.</P>
16 november 2001
<P>Att anställda som inte orkar med jobbet ska ta partiellt tjänstledigt utan lön för att förebygga sjukskrivning strider mot arbetsmiljölagen. Ändå vann ett sådant förslag gehör hos socialnämnden i Finspång.</P>
15 november 2001
<P>Den högsta avgiften för hemtjänst och äldreomsorg blir 1 526 kronor i månaden nästa år. Det står klart sedan riksdagen igår beslutade om maxtaxa för äldre och funktionshindrade.</P>
15 november 2001
<P>Om klienternas rättsäkerhet ska garanteras krävs en bättre socionomutbildning och mer stöd till yrkesverksamma socialsekreterare. Det menar SKTF, SSR och Kommunförbundet som gemensamt utrett hur kvaliteten i socialtjänsten ska förbättras. </P>
1 november 2001
<P>Hela socialnämnden i Arvidsjaur i Norrbotten har beslutat avgå. Politikerna anser att de inte kan genomföra de nedskärningar som måste till för att klara budgeten.</P>
30 oktober 2001
<P>SKTF drar Stiftelsen Borgerskaps Enkehus och Gubbhus inför Arbetsdomstolen. Fallet gäller en kvinna som efter 17 år som föreståndare och verksamhetschef blev uppsagd.</P>
30 oktober 2001
<P>En anställd på socialkontoret i Värmdö kommun har förskingrat pengar från gamla, psykiskt sjuka och handikappade. Kvinnan hade tillgång till ett 50-tal personers konton i egenskap av god man.</P>
30 oktober 2001
En rörelsehindrad person som blivit diskriminerad på jobbet har fått upprättelse av Malmö stad. Mannen blev av med jobbet i samband med en omorganisation. Efter en förlikning med kommunen får han 60 000 kronor.
23 oktober 2001
<P>Två före detta chefer inom socialtjänsten i Katrineholm har sagt upp sig och startat ett bemanningsföretag för socionomer. De är övertygade om att det finns en marknad för att hyra ut socialsekreterare till kommunerna.</P>
23 oktober 2001

Sidor