Kurator

Generellt är kuratorns uppgift att genom samtal ge stöd till människor och hjälpa dem att finna lösningar på problem. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på var man jobbar. Skolkuratorn ger stöd till elever. Sjukhuskuratorn har stödsamtal med patienter, men har också kontakt med anhöriga och kan göra utredningar om rehabilitering. Den som vill bli kurator läser socionomprogrammet på högskolan. Utbildningen är 3,5 år. Förutom socionomexamen har kuratorer ofta också vidareutbildning i socialt arbete.

I siffror

  • 2
  • 9
  • 9
  • 0
  • 0
Medianlön för kuratorer i landstingen (Partsgemensam statistik 2013)
  • 6
  • 6
  • 0
  • 0
Så många kuratorer finns det i kommuner (2600) och landsting (4000)
<P>En anhörig till en 94-årig dement kvinna misstänkte att hon blev misshandlad av sina vårdare. Han placerade då en dold bandspelare i hennes bostad. Inspelningen visade att kvinnan trakasserades och hotades av vårdpersonalen.</P>
24 januari 2002
<P>Sjukfrånvaron sjönk med 69 procent när äldreomsorgen i Lindesberg ändrade arbetstiderna. Det nya 3:3-systemet ledde både till lägre kostnader för kommunen och kortare arbetstid för de anställda.</P>
17 januari 2002
<P>Sandviken tar ett nytt grepp för att lättare kunna rekrytera socialsekreterare. Sedan årsskiftet har socialsekreterarna möjlighet att jobba hemifrån en dag i veckan.</P>
15 januari 2002
<P>Den borgliga ledningen i Stockholms stad fortsätter sin kamp att få privatisera delar av socialtjänsten. </P>
10 januari 2002
<P>En socialsekreterare i Eskilstuna som misstänks för inblandning i kidnappning av barn från Irak kommer att åtalas. Enligt åklagaren är hon misstänkt för grovt tjänstefel och brott mot smugglingslagen.</P>
9 januari 2002
<P>Många socialsekreterare är missnöjda med sin lön och karriärmöjligheterna i arbetet. Under det senaste året har var femte socialsekreterare slutat sin anställning. Det visar en undersökning som Akademikerförbundet SSR låtit göra.</P>
27 december 2001
<P>Stockolms stad bryter mot lagen när delar av socialtjänsten läggs ut på privata företag. Det beslutade länsrätten i dag. Men socialborgarrådet Kristin Axén Olin (m) tänker driva frågan vidare.</P>
21 december 2001
<P>Trots tio års arbetslivserfarenhet och magisterexamen fick han inte den utlysta tjänsten som socialsekreterare. Nu stämmer en före detta anställd Göteborgs stad för etnisk diskriminering.</P>
18 december 2001
<P>Socialstyrelsen kommer att inleda ett försöksprojekt med att integrera socialförvaltningen och högskolan på ett antal platser. Forskare ska kunna arbeta halvtid på förvaltningen medan socialarbetare deltar i forskning och utbildning.</P>
17 december 2001
<P>SKTF har dragit igång en riksomfattande namninsamlingskampanj i protest mot konkurrensutsättningen av socialtjänsten i Stockholms stad.</P>
14 december 2001
<P>Socionomutbildningen i Sverige måste få mer resurser att klara framtidens krav. Den uppmaningen riktar Socialstyrelsen till utbildningsminister Thomas Östros i dag.</P>
13 december 2001
<P>Borlänge kommun har stor brist på socialsekreterare. Ett tiotal tjänster på socialförvaltningen är vakanta. Nu har tre av fem anställda på missbruksenheten sagt upp sig.</P>
10 december 2001
Ungdomshemmet Hammargården kan komma att öppnas igen. Hemmet stängdes i november 2000 efter avslöjanden om grava oegentligheter.
10 december 2001
<P>Äldreomsorgen i Ronneby försöker värva personal från Baxters fabrik som ska läggas ner. Enheten har brist på personal och flera av dem som sägs upp på Baxter har tidigare jobbat i kommunens äldreomsorg.</P>
30 november 2001
<P>Var tredje kommun redovisar inte kvaliteten på vården- och omsorgen till äldre och bara var femte kommun beskriver systematiskt vilka insatser som ges. Det visar en ny undersökning från Socialstyrelsen.</P>
26 november 2001

Sidor