Kurator

Generellt är kuratorns uppgift att genom samtal ge stöd till människor och hjälpa dem att finna lösningar på problem. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på var man jobbar. Skolkuratorn ger stöd till elever. Sjukhuskuratorn har stödsamtal med patienter, men har också kontakt med anhöriga och kan göra utredningar om rehabilitering. Den som vill bli kurator läser socionomprogrammet på högskolan. Utbildningen är 3,5 år. Förutom socionomexamen har kuratorer ofta också vidareutbildning i socialt arbete.

I siffror

  • 2
  • 9
  • 9
  • 0
  • 0
Medianlön för kuratorer i landstingen (Partsgemensam statistik 2013)
  • 6
  • 6
  • 0
  • 0
Så många kuratorer finns det i kommuner (2600) och landsting (4000)
<P>I oktober 1999 fick ISS Care AB överta vården på Märsta sjukhem på entreprenad. Redan efter två månader rapporterade både den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) och Socialstyrelsen om allvarliga brister på vårdens kvalitet. Men socialnämnden i Sigtuna vidtog inga åtgärder förrän efter drygt ett år och det dröjde ytterligare ett halvår innan socialförvaltningen lämnade en lägesrapport till nämnden.</P>
25 februari 2002
<P>En olycklig händelse som har blåsts upp till något otroligt stort på felaktiga grunder. Det anser Tommy Falk, vikarierande föreståndare och konsult på det privata behandlingshemmet Solhem i Sävsjö, om händelsen där en 19-årig gravt handikappad pojke hittades av polisen hos ett knarkpåverkat par i Vetlanda. Tommy Falk, som har ett långt fackligt förflutet i SKTF, anser att det är helt fel att tala om en vårdskandal.</P>
25 februari 2002
<P>Alla kommuner i landet kan komma att få egna äldreombudsmän. Det sa socialminister Lars Engqvist i dag när riksdagen debatterade äldreomsorgen, skriver Dagens Nyheter. </P>
22 februari 2002
<P>På ett år ordnade Ulla Olofsson bostad åt samtliga 22 hemlösa missbrukare. Marks kommuns satsning mot hemlöshet gick över förväntan. </P>
21 februari 2002
<P>Äldreomsorgscheferna i Katrineholms kommun har haft en bra löneutveckling de senaste åren och kommer att få ännu mer. Målet är att de nästa år ska hamna i nivå med kommunens rektorer.</P>
20 februari 2002
<P>Stockholms stads äldreomsorgsinspektörer kommer att få utökade arbetsuppgifter. Nu ska de även granska biståndshandläggarnas arbete.</P>
15 februari 2002
<P>Uppdragstagare och bemanningsföretag är lika illa som entreprenader. Det menar SKTF som intensifierar kampen mot Stockholms stads planer på att konkurrensutsätta socialtjänstens utredningar. </P>
14 februari 2002
<P>Ett utomstående konsultbolag har nu inlett utredningen av verksamheten på äldreboendet Hemgården i Gislaved. I januari avslöjade bandinspelningar att en 94-årig dement kvinna blev kränkt av personalen.</P>
12 februari 2002
<P>Järnvägsvagnar som utrangerats i Norge kan bli lösningen på akuta bostadsproblem för hemlösa i Stockholm. Det är ett sätt att snabbt få fram fler platser på ett billigt sätt. </P> <P>&nbsp;</P>
11 februari 2002
<P>Att 1990-talets ekonomiska kris gått ut över barnen har konstaterats i flera utredningar, bland annat i Välfärdskommittén. I morgon presenterar Sydvästra sjukvårdsområdet i Stockholms landsting en ny rapport som visar en mycket oroande ökning av antalet psykiskt sjuka barn.</P> <P>&nbsp;</P>
6 februari 2002
<P>Ulf Andersson är död. Han dog i cancer, 63 år gammal. Han var en färgstark personlighet i Stockholms socialförvaltning och hade ett fackligt förflutet som förtroendevald inom SKTF. -Han blev något av en fadersfigur för oss, säger en kollega. </P> <P>&nbsp;</P>
4 februari 2002
<P>Det är allt svårare att rekrytera personliga assistenter till funktionshindrade, särskilt i Stockholm. Högre lön, tryggare anställningsförhållanden, bättre utbildning, högre status i arbetet och förbättringar i arbetsmiljön skulle göra rekryteringen lättare.</P> <P>&nbsp;</P>
1 februari 2002
<P>Det var inte socialtjänstens fel att en tvångsomhändertagen 14-åring dog 1992. Det slog Svea Hovrätt fast i dag. Pojken dog i sviterna efter ett epilepsianfall och hans mamma ansåg att socialförvaltningen var vållande.</P>
25 januari 2002

Sidor