Kurator

Generellt är kuratorns uppgift att genom samtal ge stöd till människor och hjälpa dem att finna lösningar på problem. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på var man jobbar. Skolkuratorn ger stöd till elever. Sjukhuskuratorn har stödsamtal med patienter, men har också kontakt med anhöriga och kan göra utredningar om rehabilitering. Den som vill bli kurator läser socionomprogrammet på högskolan. Utbildningen är 3,5 år. Förutom socionomexamen har kuratorer ofta också vidareutbildning i socialt arbete.

I siffror

  • 2
  • 9
  • 9
  • 0
  • 0
Medianlön för kuratorer i landstingen (Partsgemensam statistik 2013)
  • 6
  • 6
  • 0
  • 0
Så många kuratorer finns det i kommuner (2600) och landsting (4000)
<P>Omkring 50 anställda inom omsorgen i Nybro kommun har fått för lite betalt under flera år. Flera personer som jobbar natt har gått efter fel schema och får nu upp till 17 000 kronor i efterskott.</P>
30 april 2002
<P>Den första maj öppnas ett skyddat boende för hotade flickor i Stockholm. Men samtidigt läggs ett motsvarande akutboende för tonåringar i kris ned. –Vart ska tonåringarna ta vägen, undrar Tommie Thunström, som är mycket kritisk till beslutet. </P>
29 april 2002
<P>Många kommuner i Stockholms län har stora problem att rekrytera socialsekreterare till barn- och ungdomsvården. Det visar en rapport från länsstyrelsen. Flera kommuner försöker nu lösa den akuta bristen genom att hyra in personal. </P>
17 april 2002
<P>En hel avdelning på socialkontoret i Lärjedalen i Göteborg har sagt upp sig på grund av dåliga arbetsförhållanden. Orsaken är bristande ledarskap, låga löner och dåliga lokaler. </P>
11 april 2002
<P>Rapporten om vad som hände på Hemgården i Gislaved när en dement kvinna blev kränkt av två vårdbiträden visar på en hopplös situation för områdescheferna. Enligt rapporten har de en omöjlig uppgift som håller på att knäcka dem.</P>
22 mars 2002
<P>De två vårdarna som kränkte en dement kvinna på äldreboende i Gislaved i januari har varslats om avsked. I dag blev kommunens utredning av vad som hände i kvinnans rum på äldreboendet klar.</P>
20 mars 2002
<P>Alla ska få hjälp att lägga sig när de vill mellan 19 och 23 och alla ska få välja mellan två maträtter till middagen. Så står det i Vara kommuns tjänstegaranti inom äldreomsorgen som infördes vid årsskiftet. Men kommunen håller inte vad den lovar.</P>
20 mars 2002
Totalt levde 345 000 barn i Sverige i en fattig familj 1999. Det motsvarar nästan vart femte barn. Hälften av de fattiga barnen har utländsk bakgrund. Det visar en rapport från Rädda Barnen. En rapport som också visar att skillnaderna mellan olika kommuner är mycket stor.
18 mars 2002
Arbetsmiljön har länge varit dålig för dem som arbetar inom socialtjänsten i stadsdelen Bergsjön i Göteborg. Ärenden har tagit för lång tid, politiker har lagt sig i tjänstemännens arbete. För första gången kommer nu en positiv rapport om Bergsjön från en tillsynsmyndighet.
18 mars 2002
Förra året minskade kommunernas utgifter för socialbidrag med drygt 11 procent jämfört med 2000. Minskningen var störst i Stockholms län och Gotland.
12 mars 2002
<P>Det blir inget åtal mot de två vårdbiträden som misstänks ha kränkt och misshandlat en dement 94-årig kvinna. Åklagaren har beslutat lägga ner utredningen. </P>
8 mars 2002
<P>Solna, Stockholm och Lerums kommuner har tecknat nya avtal om äldreomsorg med det privata vårdföretaget Actica omsorg. Tillsammans med ett sjukhem i Oslo är ordern värd 130 miljoner kronor per år. </P>
7 mars 2002
SKTF stödjer de hemlösas tidning Situation Stockholm genom en så kallad företagsprenumeration. Planer finns också på att stödja systertidningarna i Malmö och Göteborg.
6 mars 2002
<P>Behandlingshemmet Solhem i Sävsjö läggs ned. Tolv anställda kommer att varslas om uppsägning. Sex av dem är medlemmar i SKTF.</P>
5 mars 2002
<P>Vid en träff med socialminister Lars Engqvist passade SKTFs ordförande Inger Efraimsson på att slå ett slag för cheferna inom äldreomsorgen. Hon ifrågasatte också det kommunala självstyret, som ibland leder till att kommunerna varken vill ta ansvar som arbetsgivare eller se till att socialtjänstlagen följs. <BR></P>
25 februari 2002

Sidor