Kurator

Generellt är kuratorns uppgift att genom samtal ge stöd till människor och hjälpa dem att finna lösningar på problem. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på var man jobbar. Skolkuratorn ger stöd till elever. Sjukhuskuratorn har stödsamtal med patienter, men har också kontakt med anhöriga och kan göra utredningar om rehabilitering. Den som vill bli kurator läser socionomprogrammet på högskolan. Utbildningen är 3,5 år. Förutom socionomexamen har kuratorer ofta också vidareutbildning i socialt arbete.

I siffror

  • 2
  • 9
  • 9
  • 0
  • 0
Medianlön för kuratorer i landstingen (Partsgemensam statistik 2013)
  • 6
  • 6
  • 0
  • 0
Så många kuratorer finns det i kommuner (2600) och landsting (4000)
<P>Hela Människan, en kristen organisation för socialt arbete, har fått 2,25 miljoner kronor ur Allmänna arvsfonden. Pengarna ska användas till arbete för barn till missbrukare. </P>
19 juni 2002
<P>Kampen för att stoppa konkurrensutsättningen av socialtjänsten i Stockholm går vidare. Moderaterna har planer på att lägga ut alla utredningar på entreprenad. Nu har socialdemokraterna drivit igenom ett extra kommunfullmäktigemöte för att diskutera frågan.</P>
18 juni 2002
<P>Kommunernas introduktion av flyktingar visar på stora brister. Det visar en undersökning som Integrationsverket har gjort. Enligt undersökningen har bara var tredje flykting fått någon arbetsplatsintroduktion.</P>
14 juni 2002
<P>Kvinnor som utsatts för våld måste få bättre stöd av kommunerna. Det anser Socialstyrelsen, som också konstaterar att bristen på personal inom socialtjänsten är ett stort problem.</P>
13 juni 2002
Över 1 000 namnunderskrifter har hittills samlats in som protest mot Stockholms stads planer att lägga ut alla utredningar inom socialtjänsten på entreprenad. Den 14 juni ska protestlistorna överlämnas till socialborgarrådet Kristina Axén-Olin. Samma dag har SKTF och SSR begärt gemensam central MBL-förhandling.
7 juni 2002
<P>I ett led att öka kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten och har socialstyrelsen beviljat stöd på 35 miljoner kronor till olika projekt. Syftet är att utveckla samarbetet mellan socialtjänsten i kommunerna och utbildning och forskning vid högskolor och universitet. </P>
6 juni 2002
<P>En desperat man försökte idag tända eld på sig själv på kommundelskontoret i Borås. Men enhetschefen Sina Ahmadzadeh lyckades lugna mannen och avstyra en stor brand.</P>
5 juni 2002
<P>Carin Flemström, divisionschef i stadsdelen Kista, belönas med Stockholms stads Nelson Mandela-pris på 25 000 kronor. Hon får priset för sitt brinnande engagemang för att hjälpa socialt utsatta grupper till arbete.</P>
4 juni 2002
<P>Kostnaderna för socialbidrag fortsätter att minska. Under första kvartalet 2002 minskade kostnaderna med fem procent jämfört med samma period året innan, visar nya siffror från Socialstyrelsen.</P>
4 juni 2002
<P>Socialchefen i Krokoms kommun avgår i protest mot kommunens besparingar. Socialförvaltningen har gjort stora effektiviseringar under de senaste åren men räcker det för Gunilla Westerdahl.</P>
4 juni 2002
<FONT face=Verdana size=2> <P>Kontrollen av behandlingshem för barn och unga fungerar dåligt. Riksrevisionsverket (RRV) riktar hård kritik mot länsstyrelserna för att de gör kontrollbesök allt för sällan. </P></FONT>
6 maj 2002
Härnösands kommun måste göra en arbetsmiljöbeskrivning av konsekvenserna för personalnedskärningar på ett äldreboende. Det är innebörden av ett unikt regeringsbeslut om hur arbetsmiljölagen ska tillämpas i praktiken.
3 maj 2002
<P>Socialchefen i Motala vill att alla handläggare på socialkontoret ska få ett extra lönetillägg på 1500 kronor. Orsaken är att flera socialsekretare bytt till betydligt mer välbetalda jobb.</P>
3 maj 2002
<P>SKTFs medlemmar på socialkontoret i Motala är kritiska till socialnämndens förslag att vissa socialsekreterare ska få 1 500 kronor i påökt. SKTF kräver att alla som arbetar med myndighetsutövning ska få högre löner.</P>
3 maj 2002

Sidor