Kurator

Generellt är kuratorns uppgift att genom samtal ge stöd till människor och hjälpa dem att finna lösningar på problem. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på var man jobbar. Skolkuratorn ger stöd till elever. Sjukhuskuratorn har stödsamtal med patienter, men har också kontakt med anhöriga och kan göra utredningar om rehabilitering. Den som vill bli kurator läser socionomprogrammet på högskolan. Utbildningen är 3,5 år. Förutom socionomexamen har kuratorer ofta också vidareutbildning i socialt arbete.

I siffror

  • 2
  • 9
  • 9
  • 0
  • 0
Medianlön för kuratorer i landstingen (Partsgemensam statistik 2013)
  • 6
  • 6
  • 0
  • 0
Så många kuratorer finns det i kommuner (2600) och landsting (4000)
<P>Stockholms stad tog i går kväll ytterligare ett steg mot privatiseringar i socialtjänsten. Vid ett extrainkallat kommunfullmäktigemöte krävde oppositionen s, v och mp att upphandlingarna av privata utredare inom socialtjänsten skulle avbrytas omedelbart. Men fullmäktige gick på den borgliga majoritetens linje att fortsätta.</P>
27 augusti 2002
<P>Regeringen gav i dag Intressegruppen för assistansberättigade, Ifa, 4,5 miljoner ur Allmänna arvsfonden. Pengarna ska användas för att förbättra rekryteringen av personliga assistenter till funktionshindrade.</P>
22 augusti 2002
<P>Lönerna för tjänstemän inom kommunernas individ- och familjeomsorg måste höjas för att klara den hotande personalbristen. Det sade statsminister Göran Persson på den kommunalekonomiska mässan i går.</P>
22 augusti 2002
<P>En allt mindre andel av Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, används till socialt skydd som sjukvård, pensioner och socialbidrag. Det visar ny statistik från SCB. Men Sverige är fortfarande det land i EU som lägger ut mest pengar på socialskydd.</P>
14 augusti 2002
<P>Tre områdeschefer, varav två SKTFare, förlorade sina jobb när Tomelilla kommun organiserade om vård- och omsorgsförvaltningen. Efter en överenskommelse mellan SKTF och kommunen får de dela på 1 240 000 kronor.</P>
14 augusti 2002
<P>Sex nya områdeschefer inom äldre- och handikappomsorgen i Norrköping ska förbättra den pressade arbetssituationen för enhetscheferna. Målet är ingen enhetschef ska ha fler än 35 anställda.</P>
8 augusti 2002
<P>Socialtjänsten får hård kritik av ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO. Bland annat förekommer det att invandrare nekas anställning inom hemtjänsten, skriver Dagens Nyheter.</P>
8 augusti 2002
<P>Många kommuner är dåliga på att ta hänsyn till barnen när socialförvaltningarna beslutar om familjer ska få socialbidrag. Det visar granskningar som länsstyrelserna har gjort i 122 kommuner. </P>
6 augusti 2002
<P>Förra året betalades 8,7 miljarder kronor ut i socialbidrag. Det är en minskning med 11 procent jämfört med år 2000. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.</P>
3 juli 2002
<P>Lekebergs kommun i Närke gör samma sak som Emmaboda kommun i Småland och inför gratis hemtjänst i äldreomsorgen.</P>
3 juli 2002
<P>Privata entreprenörer som driver dagverksamhet och boende till funktionshindrade i Stockholm klarar inte lagens krav. 80 verksamheter har granskats men bara ett fåtal klarar sig utan anmärkning.</P>
2 juli 2002
<P>Nu skall Fyrbodalskommunerna bli bättre på forskning och utveckling inom socialtjänsten. Tillsammans med sjukvården startas vid årsskiftet ett gemensamt forskningsinstitut. </P>
27 juni 2002
<P>Två personer kommer att åtalas för vanvård&nbsp;av en 72-årig kvinna på ett äldreboende i Landskrona. Åklagaren anser att den medicinskt ansvarige läkaren och sjuksköterskan gjort sig skyldiga till misshandel alternativt vållande till kroppsskada.</P>
26 juni 2002
<P>Omkring hälften av landets kommuner reducerar familjens socialbidrag om barnen sommarjobbar. Det visar en undersökning som Rädda Barnen har gjort.</P>
25 juni 2002
<P>Flera kommuner i södra Sverige har under den senaste tiden intagit en med avvisande attityd till asylsökande. De är på väg att säga upp sina avtal med Migrationsverket och vägrar ge asylsökande tillfälliga bostäder, skriver Sydsvenska Dagbladet.</P>
19 juni 2002

Sidor