Kurator

Generellt är kuratorns uppgift att genom samtal ge stöd till människor och hjälpa dem att finna lösningar på problem. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på var man jobbar. Skolkuratorn ger stöd till elever. Sjukhuskuratorn har stödsamtal med patienter, men har också kontakt med anhöriga och kan göra utredningar om rehabilitering. Den som vill bli kurator läser socionomprogrammet på högskolan. Utbildningen är 3,5 år. Förutom socionomexamen har kuratorer ofta också vidareutbildning i socialt arbete.

I siffror

  • 2
  • 9
  • 9
  • 0
  • 0
Medianlön för kuratorer i landstingen (Partsgemensam statistik 2013)
  • 6
  • 6
  • 0
  • 0
Så många kuratorer finns det i kommuner (2600) och landsting (4000)
<P>Länsstyrelsen i Stockholm kommer att anställa åtta äldreskyddsombud. De ska samverka med kommunernas äldreomsorg, socialstyrelsen samt brukarorganisationerna för att upprätthålla kvaliteten i äldreomsorgen.</P>
12 november 2002
Kan depression vara en arbetsskada för den som arbetar med svårt traumatiserade människor? Ja, konstaterar länsrätten, men Försäkringskassan håller inte med.
6 november 2002
<P>En socialsekreterare i Eskilstuna har åtalats för grovt tjänstefel. Kvinnan var kontaktperson åt ett par som misstänktes ha kidnappat barn från Irak. Enligt åklagaren varnade hon paret för att polisen spanade på dem.</P>
5 november 2002
Att stärka socialtjänsten och satsa på personalen. Så lyder den mest angelägna uppgiften för den nye socialtjänstministern Morgan Johansson.
31 oktober 2002
<P>Personal inom äldreomsorgen i Stockholms stad kommer att få kortare arbetstid med bibehållen lön. Det har den nya koalitionen mellan socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet kommit överens om.</P>
28 oktober 2002
Den uppmärksammade privatiseringen av Kriscentrum för kvinnor i Stockholm stoppas. Det beslutade den nya majoriteten i socialtjänstnämnden. Kontraktsbrottet kan komma att kosta skattebetalarna miljontals kronor.
24 oktober 2002
<P>Socialchefen i stadsdelen Gunnared i Göteborg lämnar sin tjänst. Anledningen är en konferensresa till England där socialchefen uppträdde berusad och störande.</P>
24 oktober 2002
<P>När personalen på äldreboendet Adolfsbergshemmet i Örebro började jobba efter den nya "Cape-modellen" minskade sjukfrånvaron och personalen fick mer tid för de boende.</P> <P>Schemat påminner om 3-3-modellen, men innebär mindre helgarbete.</P>
14 oktober 2002
<P>Åsele kommun står formellt utan socialchef sedan länsrätten underkänt tillsättningen av Ann-Kristin Grundström. Hon har varit anställd sedan i somras men enligt länsrätten begicks formella fel när kommunstyrelsen fattade beslutet.</P>
11 oktober 2002
<P>SKTF och Kommunal i Olofström vänder sig nu till allmänheten med namnlistor för att få stöd för sitt krav på mer personal i äldre- och handikappomsorgen. </P>
10 oktober 2002
<P>SSR i Gislaved protesterar kraftigt mot att kommunen bryter sin policy om att socialsekreterarna ska vara utbildade socionomer. Mitt i striden står en SKTFare som anställdes trots att hon är obehörig. </P>
25 september 2002
<P>Privatiseringen av socialtjänsten i Stockholm ska stoppas omedelbart. Det lovar borgarrådet Leif Rönngren (s). Idag börjar förhandlingarna i stadshuset för att sy ihop en koalition med socialdemokraterna, västerpartiet och miljöpartiet.</P>
23 september 2002
<P>Tomelilla kommun riskerar 100 000 kronor i vite om man inte rättar till arbetsmiljöproblemen på servicehemmet Brinkehem. Områdeschefen och SKTFaren Eva Fredriksson tycker det är bra att personalen äntligen får besked om framtiden på servicehemmet. </P>
19 september 2002
<P>150 kostombud utbildas i Malmö stad för att de boende i äldreomsorgen ska få bättre och mer näringsriktig mat. Kommunen har tidigare fått hård kritik för att var tredje som bor på äldreboenden inte får i sig tillräckligt mycket näring.</P>
16 september 2002
57 procent anser att de har för hög arbetsbelastning och 24 procent att arbetsbelastningen är orimligt hög. Det framgår av en enkät som besvarats av 259 SKTF-medlemmar inom äldre- och handikappomsorgen i 15 kommuner i Stockholms län och vårdföretaget Orkidén.
30 augusti 2002

Sidor