Kurator

Generellt är kuratorns uppgift att genom samtal ge stöd till människor och hjälpa dem att finna lösningar på problem. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på var man jobbar. Skolkuratorn ger stöd till elever. Sjukhuskuratorn har stödsamtal med patienter, men har också kontakt med anhöriga och kan göra utredningar om rehabilitering. Den som vill bli kurator läser socionomprogrammet på högskolan. Utbildningen är 3,5 år. Förutom socionomexamen har kuratorer ofta också vidareutbildning i socialt arbete.

I siffror

  • 2
  • 9
  • 9
  • 0
  • 0
Medianlön för kuratorer i landstingen (Partsgemensam statistik 2013)
  • 6
  • 6
  • 0
  • 0
Så många kuratorer finns det i kommuner (2600) och landsting (4000)
85 anställda inom äldreomsorgen i Sävsjö får lägga sina scheman själva. De bestämmer själva hur mycket och när de ska arbeta. Därmed har deltidsarbetslösheten försvunnit och det har blivit lättare att rekrytera personal.
8 januari 2003
Det är hög tid att en granskningsnämnd för socialt arbete inrättas. Det kräver SKTFs förbundsordförande Inger Efraimsson. Frågan har aktualiserats efter Uppdrag gransknings TV-program om omhändertagandet av ett barn i Oskarshamn.
20 december 2002
<P>Växjö universitet startar en socionomutbildning hösten 2003. I går beslutade högskoleverket att universitetet ska får rätt att utfärda socionomexamen. Utbildningen kommer att ta emot 50 studenter per termin.</P>
20 december 2002
<P>Hemtjänsten i Tierp är på väg att införa ett datasystem där personalen registrerar alla insatser med hjälp av streckkoder. Metoden ska ge förvaltningen en bättre överblick över insatserna.</P>
18 december 2002
<P>Det blir inget massavhopp bland socialsekreterarna på Gotland. Ett 20-tal anställda på barn- och familjegruppen hotade att säga upp sig om de inte fick igenom sina lönekrav. Nu har de beslutat sig för att agera på egen hand i stället.</P>
18 december 2002
<P>Stöd till personer i Helsingborg och Norrköping som riskerar vräkning och hjälp till bostadslösa barnfamiljer i Malmöförorten Rosengård. Det är några av de tolv projekten mot hemlöshet som får dela på 10 miljoner kronor från Socialstyrelsen.</P>
16 december 2002
<P>Minskad verksamhet på dagcenter för funktionshindrade, indragna ledsagare och nedläggningar av äldreboenden. Det är några av åtgärderna politiker och ledande tjänstemän i Västerås föreslår när kommunen ska spara 43 miljoner kronor. </P>
13 december 2002
<P>Socialnämnden i Sundsvall satsar på stormöten, medbestämmanderåd och andra insatser för att öka inflytandet för funktionshindrade. Idag fick nämnden utmärkelsen Årets demokratiinitiativ av tidningen KommunAktuellt.</P>
12 december 2002
<P>Elva verksamhetschefer inom äldreomsorgen i Gävle kräver bättre arbetsförhållanden. Flera har&nbsp;nära 100 underställda och stort budgetansvar. Nu kräver de mer administrativ stöd och en betydligt bättre lön.</P>
29 november 2002
<P>Samtliga socialsekreterare på barn- och familjeenheten inom socialtjänsten på Gotland hotar att säga upp sig. Socialsekreterarna anser att lönenivåerna är för låga i förhållande till arbetet de utför.</P>
28 november 2002
<P>Digitala kartor och mobiltelefoni ska leda till effektivare hemtjänst i Karlstad. Ett arbetslag ska testa det nya dokumentationssystemet i vinter.</P>
27 november 2002
<P>Kostnaderna för stöd till funktionshindrade varierar kraftigt i landet. En del kommuner har så höga kostnader att de inte klarar av att genomföra sina egna beslut. Nu föreslår en utredning att kostnaderna ska fördelas jämnt i kommunerna.</P>
22 november 2002
<P>Bara var tionde åldring som får avslag inom äldreomsorgen överklagar beslutet. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen. </P>
21 november 2002
Fyra universitet har inlett ett samarbete med socialtjänsten som ett led i satsningen på kunskapsutveckling. Förhoppningen är att universiteten i Stockholm, Lund, Umeå och Växjö ska arbeta i nära anslutning till socialtjänsten i framtiden.
15 november 2002
Det är inte bara äldreboenden som tilltalas av den nya 3-3-modellen. Individ- och familjeomsorgsenheten i Mora har långt gångna planer på att låta vissa medarbetare arbete enligt det okonventionella arbetstidsschemat.
12 november 2002

Sidor