Kurator

Generellt är kuratorns uppgift att genom samtal ge stöd till människor och hjälpa dem att finna lösningar på problem. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på var man jobbar. Skolkuratorn ger stöd till elever. Sjukhuskuratorn har stödsamtal med patienter, men har också kontakt med anhöriga och kan göra utredningar om rehabilitering. Den som vill bli kurator läser socionomprogrammet på högskolan. Utbildningen är 3,5 år. Förutom socionomexamen har kuratorer ofta också vidareutbildning i socialt arbete.

I siffror

  • 2
  • 9
  • 9
  • 0
  • 0
Medianlön för kuratorer i landstingen (Partsgemensam statistik 2013)
  • 6
  • 6
  • 0
  • 0
Så många kuratorer finns det i kommuner (2600) och landsting (4000)
Socialtjänsten i Örebro slutar att regelmässigt begära in intyg från imamer när muslimer som har socialbidrag skiljer sig. Det ansvariga kommunalrådet erkänner att reglerna är diskriminerande.
29 februari 2008
Snart kommer tunga missbrukare i Danmark att kunna få gratis heroin utskrivet av läkare. Den nya behandlingsmetoden skall hjälpa narkomanerna till ett värdigare liv där de slipper tigga, stjäla och prostituera sig för att få pengar till knark.
27 februari 2008
Socialförvaltningen gjorde inga fel i samband med tragedin i Rödeby när en 15-åring sköts till döds. Det hävdar Karlskrona kommun i en internutredning om de uppmärksammade händelserna.
25 februari 2008
Antalet personer som får socialbidrag fortsätter att minska. Under de senaste tio åren har antalet bidragstagare minskat med 44 procent.
14 februari 2008
Linköpings kommun vill bli av med över 100 anställda efter flera privatiseringar och effektiviseringar inom vården och omsorgen. De flesta berörda kommer att erbjudas avgångsvederlag eller särskild avtalspension.
13 februari 2008
Under senare år har det blivit allt vanligare att socialtjänsten hänvisar sina klienter till kyrkans diakoner. Det är främst hemlösa och ensamstående föräldrar som behöver pengar för tandvård, mediciner och glasögon. Det framgår av en undersökning som SKTF-tidningen har gjort bland landets diakoner.
6 februari 2008
Nu ska det bli svårare att bli förtidspensionär. Därför befarar socialtjänsten och försäkringskassan i Växjö att fler kommer att söka socialbidrag.
31 januari 2008
Svartjobb, misstänkt samboskap och felaktiga inkomstuppgifter. De särskilda utredarna Ann-Catrine Forsberg och Lena Malmberg i Karlstads kommun är på jakt efter socialbidragsfusk i en satsning som har väckt intresse runt om i landet.
29 januari 2008
Socialsekreterare uppger att de har fått fler klienter sedan reglerna i a-kassan ändrats. Det visar en ny undersökning från SKTF.
10 januari 2008
Personal på ett HVB-hem i Uppsala anklagas för att ha druckit alkohol på en resa tillsammans med ungdomar från hemmet.
6 december 2007
Reglerna för vilka skatteavdrag som frivilligarbetare får göra har försämrats sedan förra året. Risken finns att det leder till att färre vill jobba ideellt i kommunerna, menar miljöpartiet.
6 december 2007
En ny studie visar att kommunala tjänstemän med stillasittande arbeten är i bättre fysisk form än vårdpersonalen som jobbar ute på golvet.
4 december 2007
Lidingö kommun har beslutat avbryta samarbetet med det privata vårdbolaget Attendo care på Baggeby gårds servicehus.
22 november 2007
Tre av fyra socialchefer försöker minska kostnaderna inom socialtjänsten. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.
20 november 2007
Stockholms stad har anställt landets två första funktionshinderinspektörer. Ann-Kristin Sandebjer och Lena Tengvall ska bidra till att funktionshindrade får bra stöd och hjälp.
24 oktober 2007

Sidor