Kurator

Generellt är kuratorns uppgift att genom samtal ge stöd till människor och hjälpa dem att finna lösningar på problem. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på var man jobbar. Skolkuratorn ger stöd till elever. Sjukhuskuratorn har stödsamtal med patienter, men har också kontakt med anhöriga och kan göra utredningar om rehabilitering. Den som vill bli kurator läser socionomprogrammet på högskolan. Utbildningen är 3,5 år. Förutom socionomexamen har kuratorer ofta också vidareutbildning i socialt arbete.

I siffror

  • 2
  • 9
  • 9
  • 0
  • 0
Medianlön för kuratorer i landstingen (Partsgemensam statistik 2013)
  • 6
  • 6
  • 0
  • 0
Så många kuratorer finns det i kommuner (2600) och landsting (4000)
Socialstyrelsen har inrättat ett Etiksekretariat. Dit ska anställda inom socialtjänsten kunna vända sig för att få hjälp med svåra etiska frågor.
30 augusti 2004
Allt färre missbrukare tvångsomhändertas och får vård på behandlingshem. Det visar en ny rapport från Statens institutionsstyrelse, SiS.
21 juli 2004
I juni kom beskedet att socialnämnden ville sluta med 3-3-schemat på grund av att det blev för dyrt. Nu visar nya beräkningar att personalen kanske kan få behålla den omtyckta arbetstidsmodellen.
21 juli 2004
För ett år sedan dömdes Järfälla kommun att betala 200 000 kronor i sanktionsavgift för att man inte ordnat gruppboende åt en invånare. Nu frias kommunen av kammarrätten.
14 juli 2004
Äldre damer i Bromölla som vill få håret rullat i papiljotter av hemtjänstpersonalen har rätt att få det även i fortsättningen.
13 juli 2004
Lindesbergs kommun var först med att införa det omtalade 3-3-schemat för fyra år sedan. Men nu vill socialnämnden skrota modellen eftersom man anser att den är för dyr.
24 juni 2004
Äldrevården i stadsdelarna Hägersten och Skärholmen ska testa om kortare arbetsdag minskar sjukskrivningarna bland personalen. 155 vårdbiträden ska prova den så kallade ”Toyota-modellen”.
23 juni 2004
En tredjedel av kommunernas socialnämnder saknar ordentliga rutiner för hantera sekretessbelagda personuppgifter. Det är en av flera brister som Datainspektionen funnit vid en granskning av 119 kommuner.
22 juni 2004
Regeringen ska utreda om det behövs en obligatorisk kontroll av personer som söker jobb på hem för vård eller boende (HVB) som tar emot barn eller unga.
18 juni 2004
Två tjänstemän i Uppsala kommun får kritik av JO för att de utan begäran från domstolen informerade tingsrätten i en vårdnadstvist.
3 juni 2004
Lars Engqvist lämnar posten som socialminister och blir landshövding i Jönköping län.
1 juni 2004
En man försökte stänga in sig själv och personalen på socialkontoret i Västervik i förmiddags. Därefter hällde han ut bensin i lokalerna. Mannen kunde gripas efter ett par timmar.
26 maj 2004
Att bli utsatt för hot och våld i jobbet är vanligt för socialsekreterare och deras chefer. Många av dem oroar sig för sin egen eller sina anhörigas säkerhet. Det visar en ny undersökning.
26 maj 2004
Två socialsekreterare i Örebro har friats från anklagelser om tjänstefel för sitt agerande i samband med att en mamma dödade sin elva månader gamla flicka.
24 maj 2004
En anställd på individ- och familjeomsorgen i Nässjö kommun misstänks ha betalat ut 150 000 kronor i socialbidrag till sig själv.
19 maj 2004

Sidor