Kurator

Generellt är kuratorns uppgift att genom samtal ge stöd till människor och hjälpa dem att finna lösningar på problem. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på var man jobbar. Skolkuratorn ger stöd till elever. Sjukhuskuratorn har stödsamtal med patienter, men har också kontakt med anhöriga och kan göra utredningar om rehabilitering. Den som vill bli kurator läser socionomprogrammet på högskolan. Utbildningen är 3,5 år. Förutom socionomexamen har kuratorer ofta också vidareutbildning i socialt arbete.

I siffror

  • 2
  • 9
  • 9
  • 0
  • 0
Medianlön för kuratorer i landstingen (Partsgemensam statistik 2013)
  • 6
  • 6
  • 0
  • 0
Så många kuratorer finns det i kommuner (2600) och landsting (4000)
Regeringen satsar drygt en miljard kronor de kommande tre åren för höja kvaliteten i äldreomsorgen. Pengarna ska användas till att utbilda personal och ge mer närvarande och bättre utrustade chefer.
19 november 2004
3-3-schemat har under senare år blivit allt vanligare inom äldrevården. Nu börjar det sprida sig även till socialtjänsten. Åtta anställda på socialförvaltningen i Tingsryd byter schema vid årsskiftet.
17 november 2004
SKTFs förbundsordförande Eva Nordmark lämnade idag över en verktygslåda till vård- och äldreomsorgsministern Ylva Johansson. Lådan innehåller en lista på vad SKTF tycker att regeringen ska göra i äldreomsorgen under 2005.
16 november 2004
På fredag åker den första gruppen svenskar till Mallorca för att få kommunal äldrevård. Tio åldringar från sju kommuner får korttidsvård i två veckor på en försöksresa som anordnas av HSB Omsorg.
10 november 2004
20 anställda på social- och arbetsmarknadsförvaltningen i Karlstad har varslats om uppsägning.
29 oktober 2004
Länsstyrelsen i Stockholm riktar allvarlig kritik mot äldreboendet Magdalenagården på Södermalm. Bland annat har avsaknaden av en tydlig arbetsledning lett till brister i säkerheten för de boende.
29 oktober 2004
En anställd vid socialtjänsten i Gävle har dömts för att ha förskingrat pengar för två klienter. Kvinnan kommer troligen att avskedas från sin tjänst.
27 oktober 2004
Yvonne Ljungkvist, fältarbetare i Arboga, får SKTFs Våga vara nära-stipendium på 10 000 kronor. I sitt jobb har hon nära relationer med såväl skinnskallar som invandrarungdomar. Hon har också hållit i en samtalsgrupp för struliga romska pojkar för att försöka få dem att smälta in bättre i samhället.
26 oktober 2004
Socialstyrelsen vill inrätta ett nationellt krisbarncentrum. Syftet är att förbättra samordningen mellan myndigheter som ska ta hand om barn som utsatts för brott. Idag fungerar samarbetet dåligt.
22 oktober 2004
Landstingspolitikerna i Kalmar ger efter för kritiken från SKTF och handikapprörelsen och backar nu när det gäller indragning av fritidskonsulenttjänster.
15 oktober 2004
I dag reste 33 politiker och tjänstemän från elva kommuner på studieresa till Mallorca. Resmålet är en toppmodern anläggning för äldrevård.
17 september 2004
Personer med lätt utvecklingsstörning ska utbildas för att kunna hjälpa till med lättare arbete i hemtjänsten i Norrköping.
13 september 2004
För första gången sedan 1997 ökar kostnaderna för socialbidrag. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.
6 september 2004
Det privata vårdföretaget Attendo care köpte idag Capio omsorg. Efter köpet kommer företaget att driva äldre- och handikappomsorg i ett 40-tal kommuner och stadsdelar. Affären leder till att ett tiotal anställda förlorar jobben.
1 september 2004
Äldre i Umeå kommun kan komma att erbjudas äldrevård under den spanska solen i framtiden. Kommunfullmäktige har sagt ja och nu ska socialtjänsten undersöka hur det ska gå till.
1 september 2004

Sidor