Kurator

Generellt är kuratorns uppgift att genom samtal ge stöd till människor och hjälpa dem att finna lösningar på problem. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på var man jobbar. Skolkuratorn ger stöd till elever. Sjukhuskuratorn har stödsamtal med patienter, men har också kontakt med anhöriga och kan göra utredningar om rehabilitering. Den som vill bli kurator läser socionomprogrammet på högskolan. Utbildningen är 3,5 år. Förutom socionomexamen har kuratorer ofta också vidareutbildning i socialt arbete.

I siffror

  • 2
  • 9
  • 9
  • 0
  • 0
Medianlön för kuratorer i landstingen (Partsgemensam statistik 2013)
  • 6
  • 6
  • 0
  • 0
Så många kuratorer finns det i kommuner (2600) och landsting (4000)
Många SKTF-medlemmar kommer att få vänta extra länge på sin nya lön i år. I flera fall ända till i vinter. SKTFs förhandlingschef är kritisk mot att arbetsgivare varit för passiva i väntan på det centrala avtalet.
16 juni 2010
Allt fler söker ekonomiskt stöd hos kyrkans diakoner. Framför allt är det ensamstående mammor och unga under 30 år som ber om hjälp, visar en undersökning från Lunds stift.
4 mars 2010
Det har blivit svårare för landets socionomer att få jobb, visar Arbetsförmedlingens kommande yrkesrapport. Allra svårast är det i Skåne.
22 januari 2010
Att gå till jobbet trots att man är sjuk kan vara skadligt för hälsan och på sikt leda till långtidssjukskrivningar. Det visar en ny studie.
30 november 2009
Socionom, läkare, präst och församlingspedagog är yrken man ska satsa på om men vill ha ett jobb om fem år. Det visar Sacos prognos om framtidens bristyrken.
24 november 2009
Tusentals personer riskerar jobben om inte Saab överlever. Hur agerar en kommun i en sådan situation? SKTF-tidningen har besökt Trollhättan, en stad som bävar i väntan på besked om Saabs framtid.
16 mars 2009
Prognoserna om att 2009 kommer att bli ett kärvt år för landstingen verkar slå in. Hittills i år har landstingen lagt sammanlagt 1000 varsel om uppsägning.
26 januari 2009
Bland barnmorskor och sjuksköterskor upplever 90 procent sitt arbete som meningsfullt. De allra flesta socialsekreterare värderar också jobbet som viktigt.
28 november 2008
De ideella kvinnojourernas verksamhet ska utvärderas. Socialstyrelsen får 10,5 miljoner kronor för att klara översynen tillsammans med kvinnojourernas två riksorganisationer.
27 juni 2008
Missnöjet med arbetssituationen och lönen är stort bland socialsekreterare. Sex av tio har övervägt att börja jobba med något helt annat. Det visar en undersökning som fackförbundet SSR har gjort.
18 april 2008
Socialarbetarna i Nybro varnar för följderna av stora besparingar. 20 procent av personalen ska bort för klara budget. Nu startar de ett nationellt upprop och kräver lagändringar.
15 april 2008
Efter larmen om dålig arbetsmiljö på individ- och familjeomsorgen i Mörbylånga på Öland har nu Arbetsmiljöverket tagit fram riktlinjer för hur situationen ska förbättras.
25 mars 2008
Socialförvaltningen i Kalix vägrade att göra riskbedömningar av vad som kan hända med enhetschefernas hälsa om de inte hinner med jobbet. Nu har länsrätten fastställt att kommunen ska böta 100 000 kronor.
17 mars 2008
Socialsekreterarna i Malmö ägnar allt mer tid till att skaffa boende åt hemlösa familjer. –Det här börjar bli ett verkligt arbetsmiljöproblem för oss, säger enhetschefen Irene Carlsson.
11 mars 2008
Ett kompakt nej. Så lyder socialsekreterarnas svar på frågan om de hänvisar klienter vidare till församlingarnas diakoner. Men samtidigt anser var fjärde socialsekreterare att kyrkan och andra frivilligorganisationer är på väg att bli en alternativ socialtjänst.
5 mars 2008

Sidor