Ingenjör

Det finns ingenjörer inom många områden i kommuner, landsting och kommunala bolag. I kommunerna finns bland annat mätningsingenjörer, inom gata/park, fastighet och drift. I landstingen jobbar de flesta i som medicinsktekniska ingenjörer. Oftast krävs högskoleutbildning och många ingenjörer jobbet både på kontor och ute på fältet. Ingenjörer arbetar ofta med utveckling, planering, och leder projekt. Arbetsmarknaden för ingenjörer är mycket god.

I siffror

  • 3
  • 3
  • 1
  • 0
  • 0
Medianlön för ingenjörer, park/gator i kommunerna (partsgemensam statistik 2013).
  • 1
  • 2
  • 0
  • 0
Så många fastighetsingenjörer jobbar i kommunerna
Park- och naturförvaltningen i Göteborg får kritik av Datainspektionen för sitt användande av GPS i bilarna. Anställda har i en anmälan uppgett att de känner sig övervakade.
27 januari 2009
Turbulensen på VA-verket i Vara kommun, där personalen sagt upp sig i protest mot sina låga löner, väcker blandade känslor i kommunen. Vissa tycker att teknikerna gör rätt medan andra tycker det är fel väg att gå.
19 december 2007
Efter VA-konflikten i Vara, där alla tekniker sagt upp sig i protest mot löneläget, annonserar nu kommunen efter nya tekniker. -Jag hoppas att vårt gäng söker tjänsterna, säger tekniska chefen Lars Henström.
18 december 2007
Personalen på Vara kommuns VA-verk har sagt upp sig i protest mot sina låga löner. -Vi halkar efter allt mer, nu har vi sagt att det får vara slut, säger VA-teknikern Fredrik Lidén.
17 december 2007
I Gävle får personer som bytt jobb eller tagit tjänstledigt ingen retroaktiv löneökning. Det betyder att de får flera tusenlappar mindre än sina kollegor.
12 december 2007
Nästa år kommer bristen på personer med utbildning inom teknik, data samt bygg- och anläggning att bli akut. Det spår Ams i en prognos.
10 december 2007
85 procent av Sveriges största kommuner har en policy för vad de anställda får göra på internet under arbetstid. Men få – cirka en tredje del av kommunerna – kontrollerar att policyn verkligen efterlevs.
7 november 2007
Tolv kommunala och privata energiföretag i Gävleborg startar ett nytt gemensamt bolag som ska satsa på förnybar energi.
23 oktober 2007
Västsveriges största elhandelsbolag Plusenergi ska göra stora personalminskningar. 47 av 159 anställda ska bort.
24 september 2007
För att bättre ta tillvara de anställdas kunskaper gjorde Umeå Energi en kompetensinventering bland personalen. Syftet var också att ta reda på vilka vidareutbildningar man ska satsa på.
21 juni 2007
Ingångslönen för en manlig civilingenjör ligger en tusenlapp högre än för en kvinnlig. Det visar nya siffror från fackförbundet Sveriges Ingenjörer.
19 juni 2007
Lönerna för SKTF-medlemmarna i kommunerna och landstingen ökade med 6,9 respektive 6,3 procent under 2005 och 2006. Omsorgschefer i kommunerna och avdelningschefer i landstingen fick störst löneökningar.
2 maj 2007
Nu är avtalet för 7 000 anställda på de kommunala bolagen i hamn. Det innebär bland annat att parterna är överens om att vidareutbildning för anställda som jobbar skift ska schemaläggas.
18 april 2007
En japansk kommuntjänsteman blir skellefteåbo under ett år. Syftet är att öka samarbetet mellan kommunerna och skapa affärsutbyten.
2 april 2007
Efter 14 års kamp har Torsten Andersson äntligen fått ersättning för sin uppfinning. I en förlikning strax innan hans ärende skulle upp i tingsrätten gick arbetsgivaren, Umeå Energi, med på att betala honom 410 000 kronor.
29 november 2006

Sidor